Sökning: "Historiemedvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet Historiemedvetande.

 1. 1. Skönlitteraturen, en kunskapskälla och en didaktisk möjlighet : Att använda skönlitteratur i samhällskunskaps- och historieundervsningen i årskurs 4-6

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martina Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :samhällskunskap; historia; skönlitteratur; lässtrategier; läsutveckling; ämnesutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur användandet av skönlitteratur i ämnena historia och samhällskunskap sker enligt forskning. Elevernas läsförmåga sjunker visar undersökningar som gjorts, samtidigt som eleverna läser allt mindre. LÄS MER

 2. 2. En historia utan framtid : En kvalitativ textanalys om historiemedvetande i läroböcker i de samhällsorienterande ämnena för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Theresia Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Historical consciousness; textbooks; primary school; history; Historiemedvetande; läroböcker; årskurs 1-3; historia;

  Sammanfattning : Historical consciousness can be regarded as the impact of our interpretations of our past has on our understanding of the present and expectations of the future. It also defines the researchproblems this paper focuses on; that research shows how history education mainly instills a past perspective and how influential textbooks are in shaping the schools' history education. LÄS MER

 3. 3. Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Olsson; [2018]
  Nyckelord :naturresurskonflikt; narrativanalys; allmänningsskog; Orsa Besparingsskog; historiebruk; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Konflikter över naturresurser i allmänhet och de som utgörs av allmänningar i synnerhet är ofta förekommande, komplexa och medför ofta konsekvenser för både människa och miljö. Hur väl vi förmår förstå dessa konflikter avgör hur väl vi kan förbygga eller lösa dem. LÄS MER

 4. 4. "Vår nutid är ju snart vår dåtid" : En explorativ studie kring möjligheter att utveckla historiemedvetande genom historieundervisning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Bergström; [2018]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historiskt tänkande; historiemedvetande; dåtid; nutid; framtid; undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate how history teaching with the intention of developing pupils historical consciousness can be designed, based on the structure of teachers' teaching strategies. In order to empirically access history consciousness, historical perspectives (procedural concepts) are being used to show how perspectives of time are structured and linked together. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisning och identitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Habram; Hanna Jensen; [2018]
  Nyckelord :global historia; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalism; nationell historia; nationalism;

  Sammanfattning : Vi har, med syfte att ta reda på hur historieundervisning är kopplat till identitetsutveckling i skolan, gjort en kunskapsöversikt på nuvarande forskning inom ämnet. Genom att undersöka fältet identitetsutveckling och historieundervisning har vi identifierat två övergripande teman. LÄS MER