Sökning: "Historiesyn"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Historiesyn.

 1. 1. Gustav II Adolf - "I idealitetens skimmer" : En studie om framställningen av Gustav II Adolfs person, politiska gärningar samt historiebruk i allmänna översikter om svensk historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rick Ling; [2021]
  Nyckelord :Gustav II Adolf; historiekultur; historiebruk; historiesyn;

  Sammanfattning : This study shows how the image of Gustavus Adolphus's personality and his political deeds have been portrayed in historical works dealing with the overall history of Sweden. The study has also, with the help of analytical tools on uses of history, examined how the memory of Gustavus Adolphus's personality and political deeds has been used by focusing on the scientific, existential, moral, ideological, and political interests. LÄS MER

 2. 2. Tiden påverkar debatten även för en kung : Karl XII:s eftermäle i tre svenska dagstidningar under tre jubileumsår, 1918-2018

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nilsson Eriksson Robin; [2020]
  Nyckelord :Karl XII; historiebruk; historiekultur; historiesyn; kollektivt minne;

  Sammanfattning : This study shows how the image of Karl XII and his political deed has changed in the public debate during a century. The study has also, with the help of analytical tools on uses of history, examined how the memory of Karl XII and his political deeds has been used by focusing on moral, political, ideological, scientific and existential interests. LÄS MER

 3. 3. Vive la France? : En läromedelsanalys om franska revolutionen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Thernström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en läromedelsanalys av franska revolutionen i fem olika historieläromedel från den svenska grund- folk- och realskolan under perioden 1929-2013. Syftet är att undersöka hur den franska revolutionen framställs. LÄS MER

 4. 4. Datorspel i historieundervisningen: Upplev historien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Aktörsperspektiv; Datorspel i undervisningen; Historieundervisning; Idealistisk historiesyn; Materialistisk historiesyn; Strukturperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är det hälften av alla ungdomar mellan 9–18 år som spelar datorspel och det är som störst mellan åldrarna 9–12 då 79% uppger att de spelat datorspel. Nya studier har visat att datorspel är ett effektivt sätt att lära sig på men det saknas en bredare och djupare forskning om hur datorspel kan anpassas till undervisning inom historieämnet. LÄS MER

 5. 5. Historia i original : Legitimitet och historiesyn på Riksarkivets webbplats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Arkivvetenskap; Riksarkivet; Diskursanalys; Historievetenskap; Kulturarv; Webbplats; Legitimitet; Historiska källor; Riksarkivet.se; Kunskap; Laclau Mouffe; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the texts and images appearing on the internet homepage of the Swedish national archive - riksarkivet.se. This is done by using the discourse analysis theory, as it is presented by Laclau and Mouffe. LÄS MER