Sökning: "Historietter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Historietter.

 1. 1. "Jag tror att jag skulle vilja gråta, om jag kunde." : Melankoli och berättarteknisk medvetenhet i ett urval av Hjalmar Söderbergs Historietter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Melankoli; teknisk medvetenhet; berättarteknik; Hjalmar Söderberg; Historietter; dekadens; dekadenstematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Det är på det hela taget ett förbannadt språk vi ha" : En analys av språk och stil i Hjalmar Söderbergs romaner i jämförelse med Peter Cassirers analys av Historietter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Marie Johansson; [2014]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; stilanalys; Förvillelser; Martin Bircks ungdom; Doktor Glas; Historietter;

  Sammanfattning : Denna undersökning analyserar ett urval stildrag och språkaspekter i tre av Hjalmar Söderbergs fyra romaner: Förvillelser (1895), Martin Bircks ungdom (1901) och Doktor Glas (1905) och relatera resultatet till Peter Cassirers motsvarande analys av stilen och språket i novellsamlingen Historietter (Cassirer 1970). Undersökningen är av stilistisk karaktär och studerar huruvida texter i olika genrer av en och samme författare kan skilja sig, eller visa sig överensstämma, med den övriga produktionen. LÄS MER

 3. 3. Att välja litterär metod

  Kandidat-uppsats, Institutionen för humaniora

  Författare :Morgan Svensson; [2008]
  Nyckelord :litterär metod; novell; Lagerkvist; existentiell; drömmar; hypnagoga; kafka; symbolisk; metaforisk; Tranströmer; Söderberg;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att jag tappade motivationen att skriva skönlitteratur så fort jag i förväg bestämde textens handling, beslöt jag mig för att hålla fast vid en intuitiv metod men att istället byta genre från roman till novell. Syftet med denna studie är att försöka beskriva hur min metod växte fram och analysera förtjänster och svårigheter med en intuitiv metod. LÄS MER