Sökning: "Historieundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet Historieundervisning.

 1. 1. ”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Michelle Edvardsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :genus; lärobok; kön; historia; undervisning; historieundervisning; androcentrism; traditionella könsmönster; textanalys; makt;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa hur kön görs i läroböcker som används i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv, specifikt avsnitt om vikingatiden. Studien bygger på fyra läroböcker i ämnet historia där avsnitt om vikingatiden behandlas. LÄS MER

 2. 2. En fenomenografisk studie om hur gymnasielärare i historia uppfattar internets påverkan på undervisningen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tomas Wiederholm; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; historiedidaktik; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks hur en grupp gymnasielärare i historia uppfattar att internet har påverkat deras undervisning. Skolans digitalisering och tillgången till internet som ett ständigt närvarande medium är något som accelererat och på olika sätt kommit att påverka skolan och lärares yrkesutövning. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar med förintelsen i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Asmir Mujacic; Johan Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Förintelsen; Undervisning; Historieundervisning; Teaching Holocaust; Holocaust; Folkmord; Genocide; Metodik; Teaching Method;

  Sammanfattning : The main purpose of this overview was to identify the challenges and possibilities, we as pending teachers in secondary and upper secondary school, might face when teaching the Holocaust. A secondary purpose was to look into what tools and abilities researchers point out to be useful when teaching the Holocaust. LÄS MER

 4. 4. "En tyst revolution" : Gymnasielärares syn på användning av olika perspektiv i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Kajsa Fahlander; [2018]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historieundervisning; perspektiv; ämnesplan; identitet; problematisering; tankeredskap; genusperspektiv; subjektifikation; emancipation;

  Sammanfattning : According to the steering documents from the Education administration (Skolverket), history in upper secondary schools should teach students to approach history from “different perspectives”. In this paper, I interviewed five history teachers regarding their interpretation of phrasing with regard to the subject of “perspectives”. LÄS MER

 5. 5. Filmer i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dominika Takacova; Tamara Cifuentes Nunez; [2018]
  Nyckelord :Media; Film; Förmågor; Historieundervisning; Identitet; Filmvetenskap; Dokumentär; Didaktik;

  Sammanfattning : I kunskapsöversikten kommer vi att undersöka med hjälp av diverse teorier, perspektiv samt vetenskapliga artiklar om ämnet filmer i historieundervisningen. Det som kom fram av undersökningen är att använda sig av media i historieundervisningen är gynnsamt och positivt, eftersom det gynnar eleverna samtidigt som det stimulerar deras lärande och utvecklar deras användning av de didaktiska förmågorna. LÄS MER