Sökning: "Historisk spelfilm"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Historisk spelfilm.

 1. 1. Det vita bandet – en teoretisk mall för främjandet av historisk empati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Lukas Olofsson; [2022]
  Nyckelord :historisk empati; fiktiv spelfilm; historiedidaktik; gymnasiet; historieundervisning. historical empathy; motion picture; history didactics; history education; upper secondary school.;

  Sammanfattning : Motion pictures have been used in the history classroom for a long time. Despite that fact, there are not a lot written about how this can be done. This essay, therefore, explores the possibility of a theoretical frame with the aim for a motion picture to promote the development of historical empathy among students. LÄS MER

 2. 2. Spelfilmens didaktiska roll i historieundervisningen : En studie om spelfilmens potential för utveckling av historielitteracitet hos elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mari-Anna Cederquist Olsson; [2020]
  Nyckelord :Teaching history with film; Film in history education.; Historielitteracitet; Historiefilmslitteracitet; Historieundervisning; Meningsskapande; Spelfilm; Film i undervisning;

  Sammanfattning : I historieundervisningen i den svenska grundskolan blir det allt vanligare att lärare använder historisk spelfilm som inslag. Forskning inom området från både USA och Sverige visar dock på att användandet av spelfilm i historieundervisningen står inför en rad didaktiska dilemman. LÄS MER

 3. 3. Spekulativ Spelfilm

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Fredrick Björkman; Martin Dinh; [2020]
  Nyckelord :Design; Fiction; Film; History; Perspective; Speculative fabulation; 2D; Design; Fiktion; Film; Historia; Perspektiv; Spekulativ fabulation; 2D;

  Sammanfattning : Spekulativ fabulation är ett designperspektiv som möjliggör kombinationen av fakta och historia med fantasi. Det förespråkar fablernas användning utav fiction i en faktabaserad miljö. Vi har i detta kandidatarbetet undersökt hur vi kan med hjälp av spekulativ fabulation skapa nya perspektiv kring en historisk händelse. LÄS MER

 4. 4. Modern, Jungfrun och den heliga Elizabeth : En studie av hur drottning Elizabeth den första av England porträtteras i ett antal spelfilmer, med fokus på relationen mellan femininitet och makt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Isabelle Persson Mullen; [2019]
  Nyckelord :Elizabeth; filmanalys; femininitet; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en genusvetenskaplig ingång undersöka hur relationen mellan femininitet och makt kan skildras i historisk spelfilm. I studien analyseras tre olika filmer från olika årtionden, som alla skildrar samma historiska person, Elizabeth Tudor; The Virgin Queen (1955), Elizabeth (1998) och Elizabeth: The Golden Age (2007). LÄS MER

 5. 5. "Helst skulle jag vilja få eleven att bli den där 19-årige soldaten" : En studie om historielärares syn på spelfilm och dess förmåga att utveckla historisk empati

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Nielsen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore history teachers' views of feature films and their ability to develop historical empathy. Data were gathered through semi-structured interviews with three history teachers and audiovisual elicitation through the feature film Saving Private Ryan. Gathered data was then analyzed based on Keith C. LÄS MER