Sökning: "History and Archaeology"

Visar resultat 1 - 5 av 828 uppsatser innehållade orden History and Archaeology.

 1. 1. Bakom främsta linjen : Militärläger i Hangö från II:a världskriget som konfliktarkeologiska objekt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Fanny Fagerholm; [2019]
  Nyckelord :Konfliktarkeologi; andra världskriget; militärläger; Wehrmacht; Hangö;

  Sammanfattning : Conflict archaeology is a newly emerged field in archaeology. My purpose with this study is toexamine what kind of information it actually can provide regarding history. The main focus are onthe World War II German soldiers in Tulliniemi transition camp in Hanko. LÄS MER

 2. 2. China’s geo-economic gambit in Pakistan An investigation on the strategic implications of the China-Pakistan Economic Corridor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Erik Mollestam; [2019]
  Nyckelord :Belt and Road Initiative; Chinese Communist Party; China; China-Pakistan Economic Corridor; Geo-economic; Gwadar; Pakistan; Security; Strategic.; Social Sciences; History and Archaeology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : States are increasingly applying economic means of power to pursue political objectives. The Chinese geo-economic mega-project the Belt and Road Initiative is the worlds foremost example of this trend. At the heart of this strategy, both geographically and strategically, is the China-Pakistan Economic Corridor. LÄS MER

 3. 3. "På det ena ögat gråter du, på det andra skrattar du": En intervjustudie baserad på sex personers minnen och konsekvenser av kriget i Bosnien och Hercegovina mellan åren 1992–1995

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Martin Ladan; [2019]
  Nyckelord :Bosnien och hercegovina; krig; minnen; konsekvenser; Jugoslavien; etnisk rensning; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den förändrade medborgarskapsstatusen för rohingyer i Myanmar 1948 och 1982

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Langels; [2019]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : Rohingyernas utsatthet från Myanmars militär har adresserats av det internationella samfundet som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Begreppet statslöshet har blivit en ledande diskurs om rohingyernas situation och sällan har rohingyerna diskuteras utifrån ett medborgarskapsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. A Pirate's Life For Me : A comparative study of the Queen Anne’s Revenge and the Quedagh Merchant shipwrecks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Amanda Oxonius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens syn på pirater har länge blivit influerad av olika medier. Allt från böcker och filmer har kontinuerligt påverkat allmänhetens syn på en viktig del av marinhistoria och på så sätt har den perioden av historien blivit näst intill översedd av forskare. LÄS MER