Sökning: "History and Archaeology"

Visar resultat 1 - 5 av 885 uppsatser innehållade orden History and Archaeology.

 1. 1. Handlandets kraft — Konsumentens roll som ekonomisk och politisk varelse i Kooperativa Förbundet, ca. 1898 — 1924

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Alice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Kooperativa Förbundet; G.H. von Koch; Martin Sundell; Anders Örne; idé- och lärdomshistoria; konsumtion; arbetarrörelse Kooperativa Förbundet; history of ideas; consumption; labour movement; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The power of the buyers: the consumer’s role as an economic and political being in Kooperativa Förbundet, c. 1898 — 1924 The aim of this study is to present the role of the consumer in the Swedish consumer cooperative union, Kooperativa Förbundet, c. 1898 — 1924. The study follows three of KF:s most prominent figures during the period: G. LÄS MER

 2. 2. Den reflekterande kyrkan : En analys av Övraby kyrkoruin i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Daniel Mortensen; [2020]
  Nyckelord :Church Archaeology; Romanesque church architecture; Medieval Halm-stad; Church ruin; lost city;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the church ruin of the abandoned settlement of Övraby in Halmstad, Sweden. This is done from a modern church archaeological point of view based on Jes Wienbergs discussion on how to analyse a church as a part of a society rather than as an entity of its own. LÄS MER

 3. 3. Gränsfortifikationer i det sydsvenska landskapet - En regionalstudie om en forntida gräns mellan Skåne och Blekinge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :André Hjulström; [2020]
  Nyckelord :politisk gräns; politisk enhet; centralplats; befästningsanläggning; boplatsområde; maktuttryck; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper is a study of the political border between Scania and Blekinge during the Merovingian and Viking ages. The established border from previous research is tested by analysing it’s geographical position in relation to and it’s proximity to central places and fortifications to determine where the political border may have been... LÄS MER

 4. 4. Vända flaggan efter vinden - en kritisk diskursanalys av Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 utifrån teorin om homonationalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :homonationalism; nationalism; critical discourse analysis; LGBTQ; Swedish politics homonationalism; kritisk diskursanalys; HBTQ; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 med hjälp av metoden kritisk diskursanalys och Jasbir K. Puars teori om homonationalism, för att se vad partierna säger om HBTQ-personers rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Döden och jungfrun. En studie om betydelseförskjutningen av ett existentiellt motiv (eller en studie med kött och blod)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alina Noldin; [2020]
  Nyckelord :Death and the maiden; dance of death; memento mori; Hans Baldung Grien; Niklaus Manuel Deutsch; Elna Borch; Edvard Munch; döden och jungfrun; döden och flickan; dödsdansen; Arts and Architecture; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : A specific motif depicting death is the personification of death in combination with a young woman. This constellation is usually referred to as “Death and the Maiden”. The motif’s origins lie around the 16th century but was given a special revival a few centuries later. LÄS MER