Sökning: "History"

Visar resultat 1 - 5 av 6544 uppsatser innehållade ordet History.

 1. 1. DET FÖRÄNDERLIGA MÖLNDAL CENTRUM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Madeleine Andersson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Etnologi; Mölndal;

  Sammanfattning : In this master thesis, Det föränderliga Mölndal Centrum, we have followed developments in the centre of Mölndal, from the square trades beginning in Kvarnbyn to the center on the other side of Mölndalsbro. With a review in history weapproach to the changing center presented by the past and the present. LÄS MER

 2. 2. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 3. 3. Sequence Prediction for Identifying User Equipment Patterns in Mobile Networks

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Theoharis Charitidis; [2020]
  Nyckelord :Markov chain; mobile networks; user equipment; machine learning; statistics; sequence prediction; stochastic process; Maskininlärning; mobila nätverk; statistik; markovkedjor; all k order markov; stokastisk process; sekvensprediktering;

  Sammanfattning : With an increasing demand for bandwidth and lower latency in mobile communication networks it becomes gradually more important to improve current mobile network management solutions using available network data. To improve the network management it can for instance be of interest to infer future available bandwidth to the end user of the network. LÄS MER

 4. 4. LA LOCURA TRADUCIDA. ENRICO IV /ENRIQUE IV DE PIRANDELLO

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Esperanza La Torre; [2019-11-27]
  Nyckelord :spanska; Pirandello; översättning; translation; madness; Italian language; Spanish language; strategies; theatre; Velloso; Traducción literaria; locura; italiano; español; estrategias; teatro;

  Sammanfattning : The Spanish and Italian languages have a wide history and culture in common that at times seems to be easier to translate from one language to another. This similarity that also includes lexicon and certain grammatical forms may at times confuse, especially when it comes to transmitting emotional and / or mental states. LÄS MER

 5. 5. Demanding justice- Corporate responsibility for Climate Change impacts on Human Rights

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Livia Johanna Fischer; [2019-11-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most complex challenges of our time, as its consequences are reflected in a variety of social and political areas that are interlinked. The problem of 'climate change' has evolved from an environmental problem, to a political issue and, ultimately to an object of jurisprudence. LÄS MER