Sökning: "Hit-and-run"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Hit-and-run.

 1. 1. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 2. 2. Eld och rörelse : en studie över motståndarens taktik i urban miljö

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Patrik Edentoft; [2009]
  Nyckelord :urban environment; tactics; opponent; MOUT; FIBUA; basic actions of combat; urban miljö; taktik; motståndaren; MOUT; strid i bebyggelse; stridens grundelement;

  Sammanfattning : Strid i urban miljö är mycket komplex och utmärks av en föränderlig miljö och med en motståndare som kan uppträda i alla dimensioner. Antalet operationer i denna miljö bedöms öka i framtiden. Motståndaren har utvecklat sin taktik som ett svar på den teknik och stridsteknik som vi använder. LÄS MER