Sökning: "Hiv Aids"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade orden Hiv Aids.

 1. 1. Kunskap och attityder bland sjuksköterskor gällande vård av personer med HIV/AIDS : En kvantitativ enkätstudie inom primärvård och akutmottagning

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Camilla Borg; Johanna Reiborn; [2022]
  Nyckelord :AIDS; education; HIV; knowledge; stigma; treatment; AIDS; bemötande; HIV; kunskap; stigmatisering; utbildning;

  Sammanfattning : Background: Human immunodeficiency virus (HIV) is still today a serious and incurable disease that requires continuous contact with healthcare and lifelong medication. If HIV is not treated, the disease will lead to acquired immune deficiency syndrome (AIDS). LÄS MER

 2. 2. VAD KRÄVS ENLIGT TRIPS-AVTALET FÖR ATT ANVÄNDA TVÅNGSLICENS FÖR LÄKEMEDEL? : Kan det användas för Covid-19-vaccin?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Deland; [2022]
  Nyckelord :Tvångslicens; covid-19-vaccin; TRIPS-avtalet;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om att granska vilka regler och vad som gäller angående tvångslicens av läkemedel. Detta är ett väldigt aktuellt ämne med tanke på den diskussionen som pågår rörande förslaget om att slopa patenträtten för att bekämpa covid-19 eftersom tvångslicens inte anses vara tillräckligt som åtgärd. LÄS MER

 3. 3. Beyond vulnerabilities: Exploring the coping mechanisms of children as family heads in child-headed households in Kampala district Uganda.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lambert Buzaare; [2021-10-07]
  Nyckelord :coping mechanisms; child-headed households; strengths and abilities;

  Sammanfattning : Uganda is a signatory of both local and international child protection protocols and has further shown its great commitment to child welfare through various agencies put up to implement child welfare-related issues. Yet with all this, children in Uganda continue to be abused and their rights violated. LÄS MER

 4. 4. THE CONCEPTION OF THE BATTLE AGAINST HIV IN SOUTH AFRICA - A Critical Discourse Analysis of Speeches by Mandela, Mbeki and Zuma

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Esther DeBoer; [2021-10-04]
  Nyckelord :African languages; South Africa; HIV AIDS; Mandela; Mbeki; Zuma; Critical Discourse Analysis; Legitimation Theory; Silent Discourse;

  Sammanfattning : In the past decade South Africa has enrolled the biggest antiretroviral treatment programme (ARV) in the world to treat HIV/AIDS. The country has had a hard time to deal with the disease for a long time, however, now seems to make progress in combatting the disease and even sets an example for other countries in the world in how to deal with the disease. LÄS MER

 5. 5. The expulsion of pregnant students in Uganda: Teacher perspectives on a contravention of 'Education for All’

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Amoni Kitooke; [2021-08-16]
  Nyckelord :schoolgirl pregnancy; student expulsion; education for all;

  Sammanfattning : The denial of formal education to pregnant pre-tertiary school students contravenes universal access to quality education, yet the latter is a key aspiration of the 21st century. Only recently, in 2015, did Uganda draft guidelines on preventing and managing HIV/AIDS and pregnancy in school settings, with a COVID-19 related update in 2020. LÄS MER