Sökning: "Hjärnskada"

Visar resultat 11 - 15 av 85 uppsatser innehållade ordet Hjärnskada.

 1. 11. Patientens upplevelse av att leva med afasi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fowsia Mohamed; Emina Mujak; [2018]
  Nyckelord :afasi; stroke; kommunikation; patienterfarenheter; sociala relationer; välbefinnande; nytt liv; hopp;

  Sammanfattning : Afasi är en komplikation som kan drabba en människa efter insjuknande med stroke. Afasi innebär en bristande förmåga att använda sig av språket vilket är en följd av en hjärnskada. Kommunikationssvårigheter påverkar individens livsvärld vilket medför en känslomässig kamp för den drabbade. LÄS MER

 2. 12. Arbetsterapeuters erfarenhet av ridterapi för personer med hjärnskada

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ingrid Andersson; Sara Wallenborg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 4. 14. Livsberättelser om att åldras med Cerebral Pares

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Monika Högsnes; [2018]
  Nyckelord :Cerebral Palsy CP ; ageing; self-image; identity; disability; Cerebral Pares CP ; åldrande; självbild; identitet; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Kunskapen om funktionshindrade människors liv över tid och om innebörden av att leva med funktionshinder under många år, att åldras och vara gammal är begränsad. Trots att Cerebral Pares (CP) är definierat som en icke progressiv hjärnskada som i första hand påverkar de motoriska funktionerna så uppstår sekundära svårigheter som förvärras över tid. LÄS MER

 5. 15. Att leva med hjärntrötthet, ett osynligt handikapp : En integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Chamilla Boman; Petra Ödman; [2018]
  Nyckelord :Hjärntrötthet; hjärnskada; stroke; livskvalité; upplevelse; strategier; interventioner; omvårdnad; integrerad kunskapsöversikt.;

  Sammanfattning : Hjärntrötthet är ett tillstånd som uppskattningsvis 200 000 personer i Sverige lider av. Hjärntrötthet kännetecknas av en extrem mental trötthet som innebär att personerna som lider av detta behöver mycket mer vila och längre återhämtning än friska individer. LÄS MER