Sökning: "Hjärnskador"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Hjärnskador.

 1. 1. Minskar alteplas andelen fall med funktionshinder och död vid akut ischemisk stroke?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Laila Rehman; [2019]
  Nyckelord :Alteplas; Akut ischemisk stroke; Funktionshinder; Död;

  Sammanfattning : Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder. Begreppet stroke beskriver hjärnskador som har orsakats av abnormitet i blodtillförseln till någon del av hjärnan. Ischemisk stroke orsakas av blodpropp eller systemisk hypoperfusion. LÄS MER

 2. 2. Identified Issues with the Use of Technology in Treatment of Newborn Infants at Risk of Hypoxic Ischemic Encephalopathy : A study done at the largest obstetric hospital in Hanoi, Vietnam

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Katja Papworth; Clara Wessén; [2019]
  Nyckelord :Vietnam; Asphyxia; Hypoxic Ischemic Encephalopathy; PCM; Neonatal Care; Ventilator;

  Sammanfattning : Neonatal asphyxia is the third largest cause of neonatal mortality in Vietnam, and many of the surviving patients suffer from permanent brain damage. A cooling mattress used for treatment of infants suffering from asphyxia has been shown to have problems with providing a stable body temperature for the patients. LÄS MER

 3. 3. "En andra chans i livet" : Patienters upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cajsa Lindh; Karin Lindström; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevare; patienter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 drabbades 7995 personer av hjärtstopp på och utanför sjukhus i Sverige där hjärt-lungräddning (HLR) påbörjades och 1444 personer räddades till livet. Vid ett hjärtstopp förlorar den drabbade medvetandet och saknar livstecken, den vanligaste anledningen är kranskärlssjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Estimations of 3D velocities from a single camera view in ice hockey

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Beatrice Bjering; [2019]
  Nyckelord :Video analysis; Target tracking; Homography; Concussions; Ice hockey; Videoanalys; Målsökning; Homografi; Hjärnskakningar; Ishockey;

  Sammanfattning : Ice hockey is a contact sport with a high risk of brain injuries such as concussions. This is a serious health concern and there is a need of better understanding of the relationship between the kinematics of the head and concussions. The velocity and the direction of impact are factors that might affect the severity of the concussions. LÄS MER

 5. 5. Strategier för engagemang i aktiviteter hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Patricia Komstadius; [2018]
  Nyckelord :Brain injuries; acquired brain injury; activities of daily living; strategies; adaption; Hjärnskador; förvärvad hjärnskada; aktiviteter i dagliga livet; strategier; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva användning av strategier och den betydelse de har för engagemang i aktivitet hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada. En kvalitativ litteraturstudie har genomförts. Datainsamlingen skedde via sökning i lämpliga databaser utefter studiens syfte. LÄS MER