Sökning: "Hjärnskador"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Hjärnskador.

 1. 1. Personers erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jennie Croné; Malin Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hjärtstopp; hälsa; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: I HLR-rådets rapport för år 2018 rapporterades 8663 hjärtstopp i Sverige och 1482 lyckade återupplivningsförsök genomfördes. Vid ett hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist och utan snabb adekvat behandling kan personen drabbas av kvarstående hjärnskador eller i värsta fall avlida. LÄS MER

 2. 2. Utveckling, prototyptillverkning och test av boxningshandske med glidskikt : Ett samarbete med MIPS AB för att reducera risken för hjärnskador vid utövande av olympisk boxning och träning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Jakob Nylén; [2020]
  Nyckelord :Boxing gloves; sliding layers; rotational acceleration; strain in the brain tissue; brain injuries; linear impactor; Boxningshandskar; glidskikt; roterande acceleration; töjning i hjärnvävnaden; hjärnskador; linear impactor;

  Sammanfattning : Trots att det har utvecklats skyddsutrustning som skyddar hjärnan mot farlig roterande kinematik inom flera områden, finns ännu ingen utrustning som skyddar boxare mot den typen av våld. Syftet med arbetet var att göra olympisk boxning och träning säkrare. Målet var att utveckla en handske som reducerar töjningen i hjärnan med minst 20 %. LÄS MER

 3. 3. Minskar alteplas andelen fall med funktionshinder och död vid akut ischemisk stroke?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Laila Rehman; [2019]
  Nyckelord :Alteplas; Akut ischemisk stroke; Funktionshinder; Död;

  Sammanfattning : Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder. Begreppet stroke beskriver hjärnskador som har orsakats av abnormitet i blodtillförseln till någon del av hjärnan. Ischemisk stroke orsakas av blodpropp eller systemisk hypoperfusion. LÄS MER

 4. 4. Identified Issues with the Use of Technology in Treatment of Newborn Infants at Risk of Hypoxic Ischemic Encephalopathy : A study done at the largest obstetric hospital in Hanoi, Vietnam

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Katja Papworth; Clara Wessén; [2019]
  Nyckelord :Vietnam; Asphyxia; Hypoxic Ischemic Encephalopathy; PCM; Neonatal Care; Ventilator;

  Sammanfattning : Neonatal asphyxia is the third largest cause of neonatal mortality in Vietnam, and many of the surviving patients suffer from permanent brain damage. A cooling mattress used for treatment of infants suffering from asphyxia has been shown to have problems with providing a stable body temperature for the patients. LÄS MER

 5. 5. "En andra chans i livet" : Patienters upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cajsa Lindh; Karin Lindström; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevare; patienter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 drabbades 7995 personer av hjärtstopp på och utanför sjukhus i Sverige där hjärt-lungräddning (HLR) påbörjades och 1444 personer räddades till livet. Vid ett hjärtstopp förlorar den drabbade medvetandet och saknar livstecken, den vanligaste anledningen är kranskärlssjukdomar. LÄS MER