Sökning: "Hjärnskador"

Visar resultat 6 - 10 av 61 uppsatser innehållade ordet Hjärnskador.

 1. 6. Strategier för engagemang i aktiviteter hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Patricia Komstadius; [2018]
  Nyckelord :Brain injuries; acquired brain injury; activities of daily living; strategies; adaption; Hjärnskador; förvärvad hjärnskada; aktiviteter i dagliga livet; strategier; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva användning av strategier och den betydelse de har för engagemang i aktivitet hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada. En kvalitativ litteraturstudie har genomförts. Datainsamlingen skedde via sökning i lämpliga databaser utefter studiens syfte. LÄS MER

 2. 7. AR-glasögon för personer med kognitiva svårigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :DANIEL DE GEER; MIKAELA LAVRELL; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsnamn för hjärnskador som påverkar hjärnans funktion att hantera information och kunskap. Idag finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och även då möjliga hjälpmedel är många är de otillräckliga i sitt stöd. LÄS MER

 3. 8. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i livets sista tid : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camilla Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; Dementia; Nurse; Experiences; Palliativ vård; Demens; Sjuksköterskan; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är vård som ges när bot inte är möjlig och där inriktningen blir stödjande med fokus på helhetsvård enligt de fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, närståendestöd och kommunikation. Demens är ett samlingsnamn för diagnoser som orsakas av hjärnskador. Demens delas vanligen in i tre faser. LÄS MER

 4. 9. Aspekter av personcentrerad vård vid beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Sjöstrand; Emelie Lindblad; [2018]
  Nyckelord :BPSD; Personcentrerad vård; miljö; utbildning; aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en diagnos och ett samlingsnamn för en rad kognitiva symtom som orsakas av hjärnskador. BPSD är en förkortning av beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom. Cirka 90% av dom med demenssjukdom drabbas någon gång av BPSD, vilket kan medföra ett onödigt lidande hos personer med demenssjukdom. LÄS MER

 5. 10. An experimental analysis regarding neural bases of hand synergies during reach-to-grasp movements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Warsi; Jessica Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traumatic brain injury and diseases causing cortical damage is a global problem. Despite their vast extent, their pathophysiology is poorly understood. It is however known that the loss of motor functions can be regained thanks to adaptive properties of the neuronal system. LÄS MER