Sökning: "Hjärnskador"

Visar resultat 6 - 10 av 57 uppsatser innehållade ordet Hjärnskador.

 1. 6. An experimental analysis regarding neural bases of hand synergies during reach-to-grasp movements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Warsi; Jessica Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traumatic brain injury and diseases causing cortical damage is a global problem. Despite their vast extent, their pathophysiology is poorly understood. It is however known that the loss of motor functions can be regained thanks to adaptive properties of the neuronal system. LÄS MER

 2. 7. NÄR LIVET VÄNDS UT OCH IN : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier om upplevelser av att leva med stroke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linus Engström; Alexander Ingmarsson; [2018]
  Nyckelord :Stroke; självbiografier; upplevelser av stroke; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. I Sverige inträffade 28 600 strokeanfall 2016, där ca 6 900 personer dog av sjukdomen. Det är vanligt att patienterna lämnar sjukhuset med någon form av funktionsnedsättning vilket påverkar deras vardag. LÄS MER

 3. 8. Arbetsterapeutiska interventioner vid sjukdomsrelaterad fatigue - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Monika Lindberg; [2018]
  Nyckelord :occupational therapy; fatigue; patient education; patient education; self-management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner vid sjukdomsrelaterad fatigue samt deras effekter. För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie med grund i analys av kvantitativ forskning, resultatet av denna litteraturstudie baserades på arton artiklar. LÄS MER

 4. 9. Psykologiska behov hos vuxna med förvärvad hjärnskada : Tillgodoses de vid gruppboenden?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elina Lidström; [2017]
  Nyckelord :förvärvad hjärnskada; boende; mänskliga behov;

  Sammanfattning : Allt fler individer överlever förvärvade hjärnskador i takt med att den akuta sjukvården utvecklas. Samhällets resurser att ta hand om dessa individer har dock inte haft samma utvecklingstakt. LÄS MER

 5. 10. Långvarigt bruk av alkohol ger kramper och epilepsi : Ett arbete om alkohols effekter på hjärnan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Julia Hård; [2017]
  Nyckelord :Alchol; epilepsy; alcohol withdrawl syndrome AWS ; alcohol-related brain damage ARBD ; alcoholism; EEG; seizures; alcohol induced.; Alkohol; epilepsi; abstinens AWS ; alkoholrelaterade hjärnskador ARBD ; alkoholism; EEG; krampanfall; abstinensrelaterade; alkoholinducerade.;

  Sammanfattning : Alkohol har funnits sedan urminnes tider och är något som de flesta ungdomar och vuxna är bekanta med. Flertalet vet också att för mycket alkohol på lång sikt kan orsaka skador, framförallt på lever (fettlever) och njurar. Men inte alla vet att alkohol skadar hjärnan och kan ge kramper samt epilepsi. LÄS MER