Sökning: "Hjärnskakning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Hjärnskakning.

 1. 1. "Kyla på huvudet lindrar i alla fall akuta symtom" Ishockeyspelares upplevelse av upprepade hjärnskakningar : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Lindgren; Stefan Holmlund; [2021]
  Nyckelord :Hjärnskakning; Ishockey; Kylhjälm; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar har under 2000-talet utvecklats till ett allt större problem inom ishockeyn. Under säsongerna 2012 - 2015 drabbades 105 spelare i Svenska hockeyligan (SHL) av en hjärnskakning. Tillsammans med knä- och axelskador är hjärnskakning den vanligaste skadan inom ishockeyn. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på livskvaliteten hos människor med hjärntrötthet efter traumatisk skallskada : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Andersson; Johanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Livskvalitet; traumatisk skallskada; hjärntrötthet; aktiviteter i vardagslivet;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Det mest rapporterade symtomet från patienter med traumatisk skallskada är hjärntrötthet. Traumatisk skallskada innefattar allt från lätt hjärnskakning till svår permanent hjärnskada. LÄS MER

 3. 3. Exploring Subjective Experiences of Sport-Related Concussions in Swedish Elite Athletes : A phenomenological study

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Annie Söderberg; [2020]
  Nyckelord :concussion; elite athletes; thematic analysis; injury recovery; psychological responses; hjärnskakning; elitidrottare; tematisk analys; rehabilitering; psykologiska responser;

  Sammanfattning : The present study explored elite athletes experiences of a sport-related concussion (SRC), i.e. cognitive, emotional and behavioral responses in rehabilitation. The participants were four elite athletes, 2 men and 2 women (23-25 years old), from cycling and martial arts, all suffering protracted concussion symptoms. LÄS MER

 4. 4. Ishockeyspelares upplevelser och erfarenheter av hjärnskakningar samt dess påverkan ur ett biopsykosocialtperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Erica Hjalmarsson; Adam Odman; [2020]
  Nyckelord :Ishockey; hjärnskakning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av strategier för säker återgång till idrott efter hjärnskakning hos amerikansk fotbollslag på seniornivå i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Eric Rylén; [2020]
  Nyckelord :concussion; hjärntrappan; american football; rehabilitation; sports; hjärnskakning; hjärntrappan; amerikansk fotboll; rehabilitering; idrott;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar är ett stort problem inom amerikansk fotboll på alla nivåer och mörkertalet hjärnskakningar som inte rapporteras och behandlas anses stort. Obehandlade hjärnskakningar kan få stora konsekvenser för den aktive både på och utanför planen. LÄS MER