Sökning: "Hjärtfrekvens träning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Hjärtfrekvens träning.

 1. 1. Karaktärisering av arbetsintensitet och dess påverkan på tävlingsprestation hos svenska elitfäktare : En utvärdering enligt TRIMP-modell

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gunnar Gräsbeck; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkfäktning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka tränings- och tävlingsintensiteten hos svenska elitfäktare med hjälp av "training impulse" (TRIMP). Detta för att få en karaktärisering av svenska elitfäktares tränings- och tävlingsintensitet, kunna jämföra den intensiteten med fäktare på motionsnivå samt titta på om det finns något samband mellan intensitet och prestation vid tävling. LÄS MER

 2. 2. Ryttarens hjärtfrekvens på tävling jämfört med träning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Marika Andersson; [2019]
  Nyckelord :islandshäst; hjärtfrekvens; puls;

  Sammanfattning : Sweden is the third biggest country in the world today when it comes to the population of Icelandic horses. There are mainly two kinds of competitions where anyone can participate. The only demand is a membership in an Icelandic horse association which makes competitions in general easy accessed. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i fysisk prestation inomhus och utomhus : En randomiserad kontrollerad experimentell cross-over studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emilia Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Physical performance; indoors; outdoors; shuttle run test; heartrate; VO2 max; HR max; Fysisk prestation; inomhus; utomhus; beeptest; hjärtfrekvens; VO2 max; HR max;

  Sammanfattning : Bakgrund: Träning i naturliga miljöer har hälsofrämjande effekter och ökar välbefinnandet i jämförelse med träning som sker i inomhusmiljöer. Individer som utför träning i utomhusmiljöer visar sig ha högre hastighet, hjärtfrekvens och blodlaktatkoncentration, i jämförelse med individer som tränar inomhus vilket påverkar den fysiska prestationen. LÄS MER

 4. 4. Bärbar teknologi för mätning av kognition - Ett kartläggande av konsumentintresset och prototyputveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tanja Svärd; Oliver Svärd; [2019]
  Nyckelord :livsloggning; Quantified Self; EEG; Biohacking; Prototyp; Användarintresse;

  Sammanfattning : Användandet av bärbar teknologi förväntas öka och bli den största trenden inom träning och hälsa. Klädesplagg, accessoarer och plåster används för att avslöja värden om allt från hjärtfrekvens till sömnmönster till dietvanor. LÄS MER

 5. 5. Vårdhunden och dess påverkan på miljön inom barnsjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Hofgren; Gustav Jansson; [2018]
  Nyckelord :Vårdhund; Djurassisterad terapi; Miljö; Barnsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdhunden förekommer inom hälso- och sjukvården vid vård av vuxna och äldre. Vårdhundar är certifierade hundar som genomgått träning och bedömning av fysiska och mentala egenskaper. Miljö är ett komplext begrepp med flera dimensioner och perspektiv. LÄS MER