Sökning: "Hjärtfrekvens"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet Hjärtfrekvens.

 1. 1. FMCW mmWave Radar for Detection of Pulse, Breathing and Fall within Home Care

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Trange; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Countless of elderly people fall and get hurt within their homes, worldwide, every year, and as they can not always reach out for help themselves, they end up helplessly waiting for someone to notice what has occurred. Throughout this work, it is investigated if remote sensing of the mmWave FMCW radar IWR6843AOPEVM can be adopted to detect the incident of falls, and also detect the vital signs of the human subject. LÄS MER

 2. 2. Canine stress responses : a study on the impact of petting on behaviour, saliva cortisol and heart rate of dogs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Tanmayee Anil Chaudhary; [2021]
  Nyckelord :petted; not-petted; behaviour; body postures; vocalisation; saliva cortisol; heart rate;

  Sammanfattning : From previous researches it has been shown that dogs being petted by familiar people show more calming gestures and social approach. The aim of this experiment was to investigate whether a 5-minute tactile stimulation reduces or buffers the stress reaction in dogs. The participants were 20 privately owned dogs and their owners. LÄS MER

 3. 3. Relationship between physical activity, energy intake and body condition in companion dogs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Camilla Harju; [2020]
  Nyckelord :dog walking; energy intake; exercise habits; heart rate; overweight dogs;

  Sammanfattning : Obesity is a common nutritional disorder of companion dogs and can cause several health and welfare problems. Many studies focus on the nutritional aspect i.e. the effect of energy intake on overweight in dogs, whereas there are few studies on the physical activity aspect i. LÄS MER

 4. 4. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Nyckelord :akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Sammanfattning : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. LÄS MER

 5. 5. Pulsträning i skolan - och dess påverkan på kognition : en studie av pulstränings effekt på kognitiva förmågor i en grupp barn i 12-års åldern med ADHD symptom

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Larsson; [2020]
  Nyckelord :Pulsträning; skolan; adhd; npf;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka om det är motiverat med 20 minuters pulsträning i 70 – 90 procent av maximal hjärtfrekvens tre gånger i veckan för en selektivt utvald grupp där en övervägande del antingen har ADHD diagnos eller uppvisar symptom på det, eller andra diagnoser som dyslexi och språkstörning. Vad blir resultatet på ett Trail Making test A och B efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? Vad blir resultatet på ett Digit Span Memory test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? Vad blir resultatet på ett Flanker test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? I vilken utsträckning klarar eleverna att hålla sig inom valt intensitetsintervall, 70-90 procent [BL1] av maximal hjärtfrekvens? Metod 17 elever deltog i en 12 veckor (1 vecka uppehåll för lov) lång intervention av pulsträning i 70-90 procent av maxpuls under 20 minuter tre gånger i veckan. LÄS MER