Sökning: "Hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 471 uppsatser innehållade ordet Hjärtinfarkt.

 1. 1. Upplevelser av fysisk rehabilitering efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Andreas Nero; Johannes Strömbom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i världen med 8,5 miljoner döda år 2020. En stor del av de dödsfallen går att förebygga med hjälp av utbildning, fysisk aktivitet och livsstilsförändringar. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av egenvård vid hypertoni En kvalitativ litteraturstudie : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Mårtensson Eklund; Julia Elvin; [2021]
  Nyckelord :self-care; hypertension; patient; qualitative research; experience; Egenvård; hypertoni; patient; kvalitativ forskning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är ett stort och växande folkhälsoproblem både globalt och i Sverige.  Diagnosen ökar risken för utveckling av allvarliga och potentiellt dödliga följdsjukdomar så som stroke och hjärtinfarkt. Den initiala behandlingen vid hypertoni är icke farmakologisk och med rätt insatser kan utveckling av sjukdomen bromsas. LÄS MER

 3. 3. Livet med hjärtinfarkt : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Ekström; Elin Rydhage; [2021]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; upplevelser; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar utgör ett av de största folkhälsoproblemen i dagsläget världen över. För både män och kvinnor över 50 år är detta den vanligaste dödsorsaken. Årligen drabbas 35 000 personer i Sverige av akut hjärtinfarkt. Hjärtats blodförsörjning sker via kranskärlen som vid en hjärtinfarkt blir tilltäppta. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att följa egenvårdsråd efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Gustavsson; Stina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Selfcare advice; heart attack; lifestyle change; individualized care; patient experience; Egenvårdsråd; hjärtinfarkt; livsstilsförändring; individualiserad vård; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den dominerande dödsorsaken i Sverige. För personen som drabbas är det en otäck händelse som påverkar individens livsvärld. Levnadsvanor såsom ohälsosamma matvanor, brist på daglig fysisk aktivitet samt tobaksanvändning är alla riskfaktorer. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av information för att minska risken för återkommande hjärtinfarkt - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Andersson; Jennifer Boberg; [2021]
  Nyckelord :Myocardial infarction; lifestyle change; secondary prevention; information; Hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; sekundärprevention; information;

  Sammanfattning : Introduction: Every year 17,9 million people dies of myocardial infarction. People with cardiovascular disease have larger risks to be affected again, therefore it’s important with secondary prevention. Things like genetics, age and gender are things that we can´t affect, but some life changes lower the risk for another myocardial infarction. LÄS MER