Sökning: "Hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 519 uppsatser innehållade ordet Hjärtinfarkt.

 1. 1. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse och hantering av symtom vid insjuknandet i hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Lönnetun; Emilia Fyhr; [2023]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Kvalitativ; Kvinnor; Litteraturöversikt; Symtom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsjukdomar är ett omfattande folkhälsoproblem i dagens samhälle. Det akuta sjukdomstillståndet hjärtinfarkt kräver snabb behandling eftersom tiden är en avgörande faktor för utfallet. Till följd av kvinnans diffusa symtombild föreligger könsskillnader i tiden för ett akut omhändertagande. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av förändringar i vardagslivet efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yuliana Dronova; Normarie Makdesi-Elias; [2023]
  Nyckelord :Myocardial Infarction; Life Experiences; Hjärtinfarkt; Upplevda livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste förekommande sjukdomarna som framför allt drabbar vuxna och är en av de främsta orsakerna till ökad dödlighet i Sverige och över hela världen. Att uppleva en hjärtinfarkt är en händelse som förändrar livet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av en genomgången hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Anna Bråhn; Hilda Borg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En beskrivande litteraturstudie om personers upplevelser av livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Åsa Boström; Farnoush Tajik; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER