Sökning: "Hjärtinsufficiens"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Hjärtinsufficiens.

 1. 1. Antiarytmiska effekter av prokainamid på hundens hjärta : vilka effekter har prokainamid på hundens hjärta och varför används den inte i större utsträckning vid behandling av ventrikulära arytmier på hund?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Wendy Kaissara Naufal; [2018]
  Nyckelord :prokain amid; arytmier; antiarytmisk effekt; hund;

  Sammanfattning : De vanligaste arytmierna hos hund och katt är ventrikulära takyarytmier. Arytmier orsakas ofta av ett underliggande tillstånd som till exempel hjärtsvikt, myokardiell inflammation, tarmomvridning eller pankreatit. Arytmier kan även orsakas av vissa läkemedel såsom anestetikum eller hjärtglykosider. LÄS MER

 2. 2. Hjärtinsufficiens - Inblick i hur behandlingen i Sverige utvecklats sedan renässansen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Floberg; [2018]
  Nyckelord :Hjärtinsufficiens; hjärtsvikt; behandling; renässansen; nutid;

  Sammanfattning : Introduktion: Hjärtinsufficiens, även kallat hjärtsvikt, är ett tillstånd där hjärtats pumpfunktion är nedsatt på grund av bakomliggande hjärtsjukdom. Förr i tiden kallades tillståndet för vattusot och senare hydrops. Vanligtvis är det hypertoni eller hjärtinfarkt med förlust av hjärtmuskelvävnad som kan orsaka hjärtsvikt. LÄS MER

 3. 3. Lyssna till ditt hjärta : Patienters upplevelser av egenvård vid hjärtinsufficiens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Fällman; Lisa Bergamark; [2013]
  Nyckelord :Egenvård; Hjärtinsufficiens; patientupplevelse;

  Sammanfattning : En viktig del av behandlingen vid hjärtinsufficiens är att patienten själv utför egenvård i syfte att förebygga komplikationer samt reducera redan befintliga symtom. Egenvården innefattar ofta förändringar av livsstilen. Exempel på dessa förändringar är salt- och vätskerestriktion, daglig vikt samt lämplig motion efter förmåga. LÄS MER