Sökning: "Hjärtsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Hjärtsjukvård.

 1. 1. Patienter med förmaksflimmer som möter omvårdnadsinterventioner ledda av sjuksköterskor : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sharam Soheilifar; Jessica Moreno Vergara; [2022]
  Nyckelord :Atrial Fibrillation; Health related Quality of Life; Lifestyle; Risk factors; Nursing intervention; Förmaksflimmer; Hälsorelaterad livskvalitet; Livsstil; Riskfaktorer; Omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är en av de vanligaste arytmierna i Sverige och västvärlden och förväntas öka bland befolkningen. Riskfaktorer som övervikt, stort alkoholintag, hypertoni och hög ålder har visat sig ha en stor påverkan på förmaksflimrets progression och därmed ökande morbiditet och mortalitet hos patienterna. LÄS MER

 2. 2. Personen framför allt : personcentrerad vård i högteknologisk hjärtsjukvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Claëson; Ida Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Health facility environment; High-tech environment; Patient-reported measures; Person-centered care; Person-centered climate; Högteknologisk miljö; Patientrapporterade mått; Personcentrerad vård; Personcentrerat klimat; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Miljöbegreppet har i modern omvårdnadsforskning fått en allt bredare och djupare dimensiondär människan i sin miljö betraktas ur ett holistiskt perspektiv. Personcentrerad vård är ettarbetssätt där man utgår från patienten som person som inte kan reduceras till enbart sinsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av sexuell hälsa hos personer som har insjuknat i hjärtinfarkt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Hedstad; Olof Beijer Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Acute coronary syndrome; Myocardial infarction; Person-centered care; Sexuality; Sexual health; Akut koronart syndrom; Akut kranskärlssjukdom; Hjärtinfarkt; Personcentrerad vård; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Att lindra lidande och att främja hälsa som är ett föränderligt mångdimensionellt fenomen ingår i sjuksköterskans ansvarsområden. Hjärtinfarkt kräver akut behandling och kan påverka vardagliga livet såväl som sex- och samlivet. LÄS MER

 4. 4. Patienters psykiska och fysiska upplevelser i samband med öppen hjärtkirurgi : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annika Lassar Berg; Kristina Mood; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsjukvård; Omvårdnad; Perioperativ vård;

  Sammanfattning : I Sverige lever 1,9 miljoner med någon form av hjärt- och kärlsjukdom. De som drabbas av hjärtsjukdom kan behöva åtgärdas med öppen hjärtkirurgi. Hjärtkirurgi är en framgångsrik intervention inom hjärt- och kärlsjukvård. Patienterna kan möta många olika psykiska och fysiska utmaningar som följer med interventionen. LÄS MER

 5. 5. Att vårda med hjärtat : sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med medkänsla inom hjärtsjukvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabelle Eriksson; Margit Evensen Haugholt; [2019]
  Nyckelord :Comassion; Compassion fatigue; Hjärtsjukvård; Medkänsla; Sjuksköterskans profession;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förmedla medkänsla ses som en etisk grund i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Tidigare forskning tyder dock på att den personliga relationen mellan sjuksköterska och patient inte alltid upplevs hinnas med eller prioriteras. LÄS MER