Sökning: "Hjärtstopp upplevlese sjuksköterska livskvalitet livsvärld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hjärtstopp upplevlese sjuksköterska livskvalitet livsvärld.

  1. 1. Upplevlesen av att drabbas av ett hjärtstopp och hur livskvaliteten påverkas : En allmän litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Ulrika Eriksson; Helena Blix; [2010]
    Nyckelord :Cardiac arrest; Experiences; Patient; Quality of Life; Life-World; Hjärtstopp upplevlese sjuksköterska livskvalitet livsvärld;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas varje år cirka tiotusen personer av ett hjärtstopp varav cirka trehundra personer överlever. Ett hjärtstopp påverkar den drabbades liv på olika sätt och det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap om dessa personers upplevelser. LÄS MER