Sökning: "Hjärtstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet Hjärtstopp.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid prehospitala hjärtstopp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonna Waldén; Josefin Ljungkvist; [2023]
  Nyckelord :Ambulans; Beslutsfattande; Hjärtstopp; Ambulanssjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vid ett prehospitalt hjärtstopp där ambulans har tillkallats beslutar ambulanssjuksköterskan om att påbörja, avstå eller avsluta hjärt- och lungräddning (HLR). Arbetet i ambulanssjukvården ställer höga krav på att ambulanssjuksköterskan ska ha förmågan att fatta etiskt svåra beslut i komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 2. 2. Inte min tur att dö : Vuxna personers erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp

  L3-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Bäckström; Alva Robarth; [2023]
  Nyckelord :Erfarenhet; hjärtstopp; överleva;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas miljontals personer av hjärtstopp runt om i världen där cirka 3,7 miljoner avlider. De senaste åren har dock överlevnaden ökat stadigt men nuvarande forskning kring överlevandes erfarenheter är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av beslut kring hjärt- ochlungräddning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Niklas Gustafsson; Sara Strand; [2023]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Delaktighet; EJ-HLR; HLR; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärt- och lungräddning (HLR) ökar patientens chans till överlevnad vid ett hjärtstopp. Det finns tillfällen där HLR inte ska utföras. Det är i så fall förutbestämt och det är endast en legitimerad läkare som har befogenhet att ta ett sådant beslut. LÄS MER

 4. 4. Vägen tillbaka till livet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caisa Magnusson; Li Tonberg; [2022-01-19]
  Nyckelord :cardiac arrest; survivors; experiences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning och statistik visade att hjärtstopp är ett tillstånd med hög dödlighet men att en ökning i överlevnad kan ses. Vad som också framgick av tidigare forskning är att många upplever en god hälsa efter hjärtstoppet men utmaningar såsom kognitiva och emotionella nedsättningar förekommer. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av ett hjärtstopp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Natali Karlsson; Viktor Galbe; [2022]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Collaboration in teams; Patient; Person-centered care; Well-being.; Hjärtstopp; Samverkan i team; Patient; Personcentrerad vård; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat pumpa runt blod till kroppens olika organ, detta resulterar i att ischemi uppstår och en eventuell död. Hjärtinfarkter är den vanligaste orsaken till hjärtstopp, det kan även orsakas av andra tillstånd samt olyckor. LÄS MER