Sökning: "Hjärtstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade ordet Hjärtstopp.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSÅTGÄRDER UNDER OCH EFTER ETT HJÄRTSTOPP INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Bloom; Henrik Larsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett hjärtstopp innebär att en persons hjärta av någon anledning har upphört att slå. Det krävs omedelbara insatser för att den drabbade ska ha så bra chans att överleva som möjligt, men trots detta är överlevnadschansen låg. LÄS MER

 2. 2. Ett nytt liv : En allmän litteraturöversikt om hjärtstoppsöverlevares upplevelser av livet efter utskrivning från sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2024]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevnad; patientupplevelser; vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion Årligen inträffar omkring 10 000 hjärtstopp i Sverige och endast 12% av de som drabbas överlever. Vid ett hjärtstopp förlorar hjärtat sin pumpförmåga och blodcirkulationen upphör. Kroppen utsätts för ett stort trauma och de långsiktiga komplikaitonerna hos överlevarna är ofta många. LÄS MER

 3. 3. Livet efter döden : En kvantitativ litteraturöversikt av patienters upplevda livskvalitet efter överlevt hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eric Wikström; Emil Danestig Sjögren; [2024]
  Nyckelord :Aftercare; Conservation; Health-related quality of live; Out-of-hospital cardiac arrest; SF-36; Bevarande; Eftervård; Hjärtstopp utanför sjukhus; Livskvalitet; SF-36;

  Sammanfattning : Introduction: Approximately 10 000 people suffer each year from out-of-hospital cardiac arrest in Sweden. At the turn of the millennia the survival rate for out-of-hospital cardiac arrest was circa three precent and in 2022 the survival rate had increased to around eleven percent. LÄS MER

 4. 4. Efter en nära döden upplevelse : Upplevelser av deltagare som överlevt ett hjärtstopp.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yasmina Zarrouk; Batura Rahimli; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Människors erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nicolin Hammarbäck; Paula Rahkonen; [2024]
  Nyckelord :Experiences; Heart Arrest; Literature Review; Survivors; Erfarenheter; Hjärtstopp; Litteraturöversikt; Överlevare;

  Sammanfattning : Introduction: Every year 13 000 people suffer from a sudden cardiac arrest in Sweden. When a sudden cardiac arrest occurs the heart malfunctions and the blood-flow to the body's organs is disrupted. This is a life threatening condition that demands early discovery and treatment. LÄS MER