Sökning: "Hjärtsvikt"

Visar resultat 11 - 15 av 317 uppsatser innehållade ordet Hjärtsvikt.

 1. 11. Att vårdas med hjärtsvikt : En litteraturöversikt om patienters erfarenheter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anne Honkonen; Asrin Esmaili; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Erfarenheter av att leva med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pontus Tideman; Dennis Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hjärtsvikt; Livsvärld; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Ungefär 250 000 människor av Sveriges befolkning är drabbade av diagnosen hjärtsvikt. Tidigare forskning visar att patienter med hjärtsvikt kan komma att öka i antal varje år, samt att det finns brister i sjuksköterskors kunskap om hur de ska vårdas inom avdelningar som inte är specialiserade på hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 13. Har hydroklortiazid koppling till hudcancer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rim Kebede; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni eller högt blodtryck är en av de vanligaste förekommande sjukdomar globalt. Hypertoni är inte en allvarlig sjukdom i sig men spelar en stor roll för att förebygga riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsvikt och stroke. LÄS MER

 4. 14. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lind; Malinen Mikaela; [2019]
  Nyckelord :Heart failure; patient; experience; symptom; self-care; Hjärtsvikt; patient; upplevelse; symtom; egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: I en åldrande befolkning ökar prevalensen av hjärtsvikt. När det kommer till behandling av sjukdomen läggs mycket ansvar på patienten när det gäller symtomlindring. LÄS MER

 5. 15. Livet är inte längre ändlöst- Livet med hjärtsvikt

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Karlsson; Cecilia Ström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER