Sökning: "Hjärtsvikt"

Visar resultat 21 - 25 av 317 uppsatser innehållade ordet Hjärtsvikt.

 1. 21. Att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Kristoffer Winter; Ludvig Millton; [2019]
  Nyckelord :activities; experience; heart failure; quality of life; symptom; aktiviteter; erfarenhet; hjärtsvikt; livskvalité; symptom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig förekommande sjukdom, framförallt bland äldre. Sjukdomen klassificeras utifrån New York Heart Associaton Functional Classification (NYHA) och kan behandlas via ett flertal olika behandlingsregimer. LÄS MER

 2. 22. eHälsa som stöd för egenvård vid kronisk hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ikumi Bengtsson; Ulrika Strand; [2019]
  Nyckelord :hjärtsvikt; egenvård; eHälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en av de vanligaste diagnoserna i vården. I Sverige drabbas ca. 250 000 personer av hjärtsvikt varje år. För patienter med hjärtsvikt är egenvård väsentligt för att uppnå en god livskvalitet och förebygga försämring. LÄS MER

 3. 23. Att leva med en kronisk sjukdom-hjärtsvikt : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ulrica Igelström; Emma Kalebsson Englund; [2019]
  Nyckelord :Needs; Heart failure; Experiences; Systematic literature study; Qualitative; Behov; Hjärtsvikt; kvalitativ; systematisk litteraturstudie; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Heart failure is a chronic disease, when a person is diseased, this also affects family, friends and the network around the person. Heart failure varies greatly related to day shape. Difficulties for families to understand the disease and its course of action are described. LÄS MER

 4. 24. Hur kan jag hjälpa dig att bli delaktig? : en fokusgruppstudie bland sjuksköterskor om patienter med paroxysmalt förmaksflimmer

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Persson; Kerstin Viström; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Information; Kommunikation; Paroxysmalt förmaksflimmer; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligaste takyarytmin hos vuxna och ökar kraftigt i prevalens med stigande ålder. Förmaksflimmer är förenat med ökad dödlighet, minskad livskvalitet, ökad risk för stroke, demensutveckling, depression och hjärtsvikt. LÄS MER

 5. 25. Komplementära behandlingsmetoder som kan främja livskvaliteten för patienter med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madeleine Milleson; Christian Bjurefalk; [2019]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Komplementära behandlingsmetoder; Livskvalitet; Omfattande och strukturerad utbildning; Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett komplext syndrom och en följd av andra hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärtsvikt leder till en försämring av hjärtats pumpförmåga och därmed uppstår syrebrist i kroppens alla organ. LÄS MER