Sökning: "Hjalmar Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Hjalmar Söderberg.

 1. 1. "Jag tror att jag skulle vilja gråta, om jag kunde." : Melankoli och berättarteknisk medvetenhet i ett urval av Hjalmar Söderbergs Historietter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Melankoli; teknisk medvetenhet; berättarteknik; Hjalmar Söderberg; Historietter; dekadens; dekadenstematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”En begravning är i alla fall ett stort nöje för en kvinna av hennes klass” : Om klasskillnaderna i Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Molly Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Doctor Glas; Marxism; class; Lukács; Hjalmar Söderberg; Doktor Glas; marxism; klass; Lukács;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to examine how the concept of class, based upon György Lukács theory of reflection, is shown in the novel Doctor Glas by the author Hjalmar Söderberg. Class is also compared to its relation to locations mentioned in the novel. LÄS MER

 3. 3. ”Den lilla kvinnoblomman med det ljusa silkeshåret” : En komparativ studie av Helgagestalten i Doktor Glas (1905) och Gregorius (2004)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Doktor Glas; Gregorius; Hjalmar Söderberg; Bengt Ohlsson; intertextualitet; kvinnogestaltning; Helga Gregorius; genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Det är med förändringarna man mäter tidens gång" : Tid, rörelse och genre i Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Samuel Levander; [2021]
  Nyckelord :Martin Bircks ungdom; Hjalmar Söderberg; genre; tid; Michail Bachtin; kronotop; bildningsroman; utvecklingsroman; rörelse.;

  Sammanfattning : This essay consists of an inquiry into the concepts of “time” and “movement” in Hjalmar Söderberg’s second novel, Martin Bircks ungdom, as well as a discussion of what the consequences of this inquiry are with regards to genre. The analysis is based on close reading, an adaptation of Michail Bachtin’s concept of the “chronotope” and, to a lesser extent, the narratological work of Gérard Genette. LÄS MER

 5. 5. Ernest Thiels beställda verk : En studie om mecenatens estetiska inflytande i konsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Olsson; [2021]
  Nyckelord :Konstvetenskap; Ernest Thiel; Thielska Galleriet; mecenat; mecenatskap; beställare; konstsamlare; Konstnärsförbundet; Edvard Munch; J.A.G Acke; Tor Hedberg; Christian Eriksson; Gerda Wallander; Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : This essay aims to examine whether the Swedish patron Ernest Thiel had any aesthetic influence on the contemporary art scene in the late nineteenth and early twentieth century. Based on a selected group of his commissioned artworks, the study analyzes to what extent Thiel was involved in the creative process. LÄS MER