Sökning: "Hjalmar Sundéns rollteori"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hjalmar Sundéns rollteori.

 1. 1. Den mystiska upplevelsen : En rollteoretisk analys av den mystika upplevelsen inom ayahuasqueira -religionerna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rogério Félix da Silva; [2020]
  Nyckelord :Religionspsykologi; Ayahuasca; mystik; mystik upplevelse; Hjalmar Sundén; Rollteori.;

  Sammanfattning : Den mystika upplevelsen. En rollteoretisk analys av den mystika upplevelsen inom ayahuasqueira -religionerna. (The mystical experience: a role theoretical analyze of the mystic experience within ayahuasqueira-religions.)Syftet med uppsatsen är att analysera det mystika inom de religiösa traditionerna där man dricker ayahuasca. LÄS MER

 2. 2. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 3. 3. August Strindberg infernokris : Vad kan Hjalmar Sundéns rollteori bidra med i förståelsen av Strindbergs religiösa upplevelser och erfarenheter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Roger Windahl; Eva Windahl; [2005]
  Nyckelord :August Strindberg; religionsvetenskap; Hjalmar Sundéns rollteori; infernokrisen; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med vår uppsats är att undersöka vad Hjalmar Sundéns rollteori kan bidra med i förståelsen av August Strindbergs religiösa upplevelser och erfarenheter under infernokrisen i Paris 1894-1896 (97). Materialet utgörs av Strindbergs egna så kallade självbiografiska verk Inferno, Legender och Klostret samt litteratur om Strindbergs infernokris och hans liv inklusive hans korrespondens. LÄS MER