Sökning: "Hoang Pham Huy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hoang Pham Huy.

 1. 1. En utvärdering av tjänster för taligenkänning och textsammanfattning och möjligheter att skapa undertexter i filmer.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Linus Kjerrström; Hoang Pham Huy; [2022]
  Nyckelord :NLP; text summarizer; speech recognition; natural language; NLP; textsammanfattning; taligenkänning; naturliga språk;

  Sammanfattning : Att skapa undertexter till filmer är idag ett hantverk som är en tidskrävande process. Företaget Firstlight Media textar cirka 200 filmer per vecka helt manuellt och var av en film tar cirka 4–6 timmar att färdigställa. Skulle man kunna automatisera delar av processen för att undertexta filmer finns det möjlighet att spara resurser. LÄS MER

 2. 2. Kinetik ved løb med dagligdagsprotese og løbespecifikprotese hos transtibial amputerede: Et cross-sectional studie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Katrine Grøtner; Huy Hoang Pham; [2020]
  Nyckelord :sport prosthetics; joint moments; ground reaction force; foot progression angle; osteo arthritis; sports protese; led moment; ground reaction force; fod progressions vinkel; osteoartrit;

  Sammanfattning : Formål: Formålet med studiet er at undersøge hvordan løb med en dagligdagsprotese og en løbespecifikprotese påvirker kinetik i nedre ekstremiteter hos mennesker med en transtibial-amputation.   Metode: Kinetisk data blev indsamlet ved løbetests, med begge proteser, med et motion capture system og kraftplader i et klinisk ganganalyse lab i Göteborg, Sverige. LÄS MER