Sökning: "Hobby"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Hobby.

 1. 1. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER

 2. 2. The Amazon Archers of England : Longbows, gender and English nationalism 1780–1845

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Henrik Arnstad; [2019]
  Nyckelord :nationalism; gender; national identity; archery; longbow; warbow; women’s history; feminism; England; Britain; Robin Hood; Maid Marian; nineteenth century;

  Sammanfattning : In the 1780s the medieval weapon of war; the English longbow, enjoyed a renaissance, as historical archery became a fashionable recreation among the English aristocracy. Later, during 1819-1845, longbow archery developed into a mass movement, as it spread downwards in the English class system, into the bourgeoning middle class. LÄS MER

 3. 3. Northern Star & Exit: A board game design process : Ett examensarbete inom Teknisk Design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pär Tagesson; [2019]
  Nyckelord :Boardgame design; Participatory design; Human -Centered Design; Industrial Engineering Design; Product Development Processes; Normative design; Brädspelsdesign; Speldesign; Deltagande Design; Människocentrerad Design; Teknisk Design; Produktutvecklingsprocesser; Normkreativ Design;

  Sammanfattning : This report describes an independent design-project with the purpose of designing a board game design process and as a result a re-design of anindependently developed board game named Northern Star, which under-gone development for three years prior to the project as a hobby-project (and may be subject to a Kickstarter at a later date).Northern Star was initially based on a competitive, strategic, card- and dice-based elements which evolved into a thematic, narrative and semi-cooperative game as a result of the project. LÄS MER

 4. 4. Att vara ett levande varumärke : Work life balance från en personlig tränares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Werme; [2019]
  Nyckelord :work life balance; Personlig tränare; balans; tillgänglighet; flexibilitet; passion; inställning till arbete;

  Sammanfattning : Den senaste tidens stora uppmärksamhet gällande ökningen av utmattningssyndrom genererar i diskussioner kring hur man får livspusslet att gå ihop. I takt med ökade folksjukdomar så ökar även individens ansvar för sin egen hälsa vilket medför att friskvårdsbranschen blomstrar. LÄS MER

 5. 5. De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Strand; [2019]
  Nyckelord :barnfilm; diskursanalys; genus; könsmarkörer; könstillhörighet; normer; sterotyper;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att studera hur kön relateras till intresse i populära barnfilmer, med intresse menar jag yrke/hobby/föremål/egenskaper. För att utveckla kunskap av hur de osynliga förväntningarna och normer som existerar förmedlas via film. Detta studerade jag med en diskursanalys av tre populära filmer i dagens barnkultur. LÄS MER