Sökning: "Hockey Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hockey Eriksson.

 1. 1. Acceptans eller Ignorans? : En studie om upplevelsen av psykisk ohälsa och rådande attityder inom svensk ishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Rickard Eriksson; Evelina Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; sårbarhet; machokultur; maskulinitet; tabu; ishockey; idrott; idrottsvetenskap; hockey; hälsa;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till en granskning av synen på psykisk ohälsa inom svensk elitishockey för herrar. Empiriskt bygger studien på en kombination av kvantitativ- och kvalitativ data, i form av en onlinebaserad enkätstudie med 456 respondenter, intervju med en representant från Svenska Ishockeyförbundet, samt analyser av intervjuer med svenska ishockeyspelare som öppet berättat om deras erfarenheter av psykisk ohälsa i media. LÄS MER

 2. 2. "Domarrekryteringen är obefintlig. Man får söka upp själv om man vill börja" : Hur rekryteras Svenska ishockeydomare samt hur utvecklas och utbildas dem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Karl Gustavsson; Johan Strömberg-Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Rekrytering; Ishockey; Domare; Svenska Ishockeyförbundet; Domaransvarig; Utbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Svenska Ishockeyförbundet bedriver rekryteringsarbetet av domare samt vad finns det för utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Det framkom i sökning av tidigare forskning att det är ett outforskat ämne. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av fotbolls- och ishockeyspelare : - Hur redovisning av spelare påverkar idrottsföreningars ekonomiska ställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Markus Eriksson; Mattias Svensson; [2016]
  Nyckelord :Human resources accounting; intellectual capital; human capital; Redovisning av mänskliga resurser; intellektuellt kapital; humankapital;

  Sammanfattning : Dagens redovisning får ofta kritik för att den inte redovisar dess personal, humankapitalet, som en tillgång i balansräkningen. Problemet är aktuellt då humankapitalet generellt utgör en allt större och viktigare del av tillgångarna i dagens företag. LÄS MER

 4. 4. Dubbla karriärer inom National Collegiate Athletic Association : Ishockeyspelares upplevelse av stödfunktioner och life skills program på ett amerikanskt universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Oskar Edström; Lucas Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Dual careers; Life skills; Student athletes; Ice hockey players; NCAA; Dubbla karriärer; Life skills; Idrottsstudenter; Ischokeyspelare; NCAA;

  Sammanfattning : In todays society sports has become a major part in people’s life, with the emerging of professionalization it’s become a thriving business that generates big money. An outcome of this evolution of sports as meant that most athletes must put more time and energy in to their athletics to have a chance to reach their dreams of being a professional athlete. LÄS MER

 5. 5. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Per Eriksson; Hanna Söderqvist; [2009]
  Nyckelord :Ekonomi; företagsekonomi; chaos; paintball; investering; finansiering;

  Sammanfattning :  I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. LÄS MER