Sökning: "Hofstede"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet Hofstede.

 1. 1. How do Cultural Characteristics and Software Engineering Practices Interplay?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ameera Darwish; Anna Henryson; [2019-11-18]
  Nyckelord :software engineering practices; culture; global software development; architecture; design; culture dimensions;

  Sammanfattning : This paper is an empirical study looking atthe usage of software engineering practices and culturecharacteristics through the culture dimensions definedby Geert Hofstede. Using a survey to collect data fromsoftware engineering professionals worldwide, in atimespan of three weeks, the data is analysed by takingthe responses from Indonesia and Sweden, and mappingthem to the selected four culture dimension indices. LÄS MER

 2. 2. Cross-Cultural Comparative Study of Entrepreneurial Leadership Traits Among Brazil and China in Small Businesses

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ana Clara Mueller Meirinho; Li Mengting; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurial leadership; Leader traits; Hofstede’s 6D Model; Small Business; Cross-Cultural leadership; Brazil; China;

  Sammanfattning : Title: Cross-Cultural Comparative Study of Entrepreneurial Leadership Traits Among Brazil and China in Small Businesses Authors: Ana Clara Mueller Meirinho and Li Mengting Level: Master Thesis, 30 hp Keywords: Entrepreneurial leadership, Leader traits, Hofstede’s 6D Model, Small Business, Cross-Cultural leadership, Brazil, China. Background: Entrepreneurship is important among all the countries for the growth and prosperity of nations due to movement of economic activities that they generate. LÄS MER

 3. 3. Standardisering eller anpassning? : En fallstudie om hur ett multinationellt företag tar hänsyn till nationella kulturskillnader i sin försäljningsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Norberg; Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :Nationell kultur; Försäljning; Anpassning; Standardisering; Marknadsmixen;

  Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks hur ett multinationellt företag kan anpassa eller standardisera sina försäljningsstrategier utifrån nationell kultur på den tyska, amerikanska och kinesiska marknaden. Teorier av Hofstede et al. (2010) och Gesteland (2012) gällande nationell kultur används för att illustrera kulturella skillnader. LÄS MER

 4. 4. Cultural effect on the change management

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Oxana Ilyukhina; Anna Stathopoulou; [2019]
  Nyckelord :Change Management; National and Organizational Culture; Comparative Study;

  Sammanfattning : AbstractChange is incorporated in our personal and professional lives and there is no argument about that. In today’s era of constant technological and economical evolution, businesses are forced to adapt to the new circumstances by leveraging efficiency, decreasing time of adaptability in order to gain competitive advantage and survive. LÄS MER

 5. 5. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Hollström; Emilia Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER