Sökning: "Holger Blom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Holger Blom.

 1. 1. THE WALKABLE CITY: ALONG THE EDGE OF STOCKHOLM. Developing the edge to reconnect a former industrial site to the city

  Master-uppsats, KTH/Stadsbyggnad

  Författare :Vittoria Albertini; [2014]
  Nyckelord :Urban Redevelopment; Lövholmen; Vinterviken; Stockholm; Edges; Former Industrial Site; Waterfront; Water s Edge; Promenade; Connecting Path; Walkability; Promenadstad; Holger Blom; Strollology;

  Sammanfattning : Stockholm is an archipelago of islands connected by water that historically has been an important resource for the city and for the industries, which found an easy access for ships and therefore they settled on strategic positions along the edges.This thesis investigates the topics of water, industrial heritage and edges in the city of Stockholm: these aspects are strong in their individual identity but they also interact in a powerful and interesting way. LÄS MER

 2. 2. Högdalstoppens begravningsplats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Viktor Zapata Ekemark; [2014]
  Nyckelord :Högdalstoppen; Högdalen; begravningsplats; Holger Blom;

  Sammanfattning : Högdalstoppen är konstruerad med myter och rykten. Och av teglet från Klara-kvarteren. I vissa ljus är det en ruin, ibland en bortglömd allmänning. Bland sly och trasiga lyktstolpar går du på avvägar, så plötsligt: du ser ett hörn av ett gravröse, ett monument. LÄS MER

 3. 3. Stockholms parker : ideal i olika epoker

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Hanna Lange; [2013]
  Nyckelord :park; trädgårdskonst; Stockholm; stadsplanering; grönområden; Holger Blom; funktionalism; trädgårdsideal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER