Sökning: "Holger Park"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Holger Park.

 1. 1. Högdalstoppens begravningsplats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Viktor Zapata Ekemark; [2014]
  Nyckelord :Högdalstoppen; Högdalen; begravningsplats; Holger Blom;

  Sammanfattning : Högdalstoppen är konstruerad med myter och rykten. Och av teglet från Klara-kvarteren. I vissa ljus är det en ruin, ibland en bortglömd allmänning. Bland sly och trasiga lyktstolpar går du på avvägar, så plötsligt: du ser ett hörn av ett gravröse, ett monument. LÄS MER

 2. 2. Stockholms parker : ideal i olika epoker

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Hanna Lange; [2013]
  Nyckelord :park; trädgårdskonst; Stockholm; stadsplanering; grönområden; Holger Blom; funktionalism; trädgårdsideal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER