Sökning: "Holistic Athletic Career model"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Holistic Athletic Career model.

 1. 1. Karriärövergången från amatör till professionell elitnivå för manliga fotbollsspelare i svenska elitfotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Casper Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Karriärövergång; elitfotboll; professionalism; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and analyse the career transitions from amateur to elite level for male soccer players in Swedish elite football clubs and to identify which factors that affects and develops the player linked to this process. Research material has been collected through semi-structured qualitative interviews with professional players in Swedish elite football clubs to answer the research questions of this study. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga elithandbollsspelares upplevelse av socialt stöd i den dubbla karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Olivia Mellegård; [2021]
  Nyckelord :Elite sports career; Higher education; The athletic career transition model; The holistic athletic career model; Student-Athletic; Elitidrottskarriär; Holistiska karriärutvecklingsmodellen; Högre utbildning; Karriärövergångsmodellen; Studentidrottare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe the experience of social support among female elite athletes who combine handball with higher education, with the underlying purpose to describe these persons’ experience of the functions of the support. These functions are materialistic, informative and emotional. LÄS MER

 3. 3. "Vad ska jag göra nu, jag hade inget att gå till" : Herr elithockeyspelares upplevelser av övergången från idrott till karriären efteråt – En kvalitativ retrospektiv studie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oscar Davidsson; Marcus Borgh; [2021]
  Nyckelord :the holistic career development model; the athletic career transition model; elite sports; ice hockey; career transition; holistiska karrärutvecklingsmodellen; karriärövergångsmodellen; elitidrott; ishockey; karriärövergång;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine former men's elite hockey players' experiences of the transition from sports to careers afterwards. All participants have played in the Swedish Hockey League (SHL) which is the highest hockey league in Sweden. Eleven interviewees participated in the survey, only men aged 35-53 (M = 43, SD = 5.29). LÄS MER

 4. 4. Athletic Dropouts in Swedish Adolescence Female Handball Players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Bogren; Kevin Rodenburg Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Athletic experiences; Elite sporting schools; Former student-athletes; Holistic Athletic Career model; Push; pull; anti-push; anti-pull framework.; Atletiska erfarenheter; Elit idrottsgymnasium; Före detta student-atleter; Holistiska karriärsutvecklingsmodellen; Push; pull; anti-push; anti-pull ramverket.;

  Sammanfattning : According to Baron-Thiene and Alfermann (2015), there is a potentially high dropout number within female student-athletes, but they also implicate that only a few studies have focused on adolescent or young adults’ dropout from elite sports. The present study has chosen to explore factors influencing athletic dropout in former female handball players that has studied at an elite sporting school and to explore how the former student-athletes experience their chosen career paths post athletic dropout, using a qualitative post-positivistic and realistic approach. LÄS MER

 5. 5. Studentidrottares upplevelse av att studera vid ett riksidrottsuniversitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jill Allmark; Nathalie Thelin; [2020]
  Nyckelord :dual career; elite sport; The athletic career transition model; The holistic athletic career model; dubbel karriär; elitidrott; Holistiska karriärutvecklingsmodellen; Karriärövergångsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka studentidrottares upplevelse av att kombinera studier påakademisk nivå med elitidrott på ett Riksidrottsuniversitet. Specifikt undersöktesstudentidrottare som inte hade någon koppling till en elitmiljö, det vill säga studentidrottaresom elitsatsade men vars idrottsförbund inte hade ett samverkansavtal med lärosätet. LÄS MER