Sökning: "Hollywood"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Hollywood.

 1. 1. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 2. 2. Visuell stil och intertextualitet i hjärndöda Blockbusters : -”She got to you with her perfumed words and her perky breasts” 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Helena Sandberg; [2020]
  Nyckelord :High Concept; Popcorn-estetik; Blockbusters; Post-klassicism; Martin Scorsese; Avengers: Endgame; Hellboy; Joker.;

  Sammanfattning : Martin Scorsese expressed dissatisfaction stating that superhero movies lacks uniqueness and emotional and psychological depth. In his opinion, these movies depict spectacle rather than character. Scorsese is not alone in his view - this has been a general opinion among film critics for decades. LÄS MER

 3. 3. Artificial Intelligence in Lethal Automated Weapon Systems - What's the Problem? : Analysing the framing of LAWS in the EU ethics guidelines for trustworthy AI, the European Parliament Resolution on autonomous weapon systems and the CCW GGE guiding principles.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Nicole Beltran; [2020]
  Nyckelord :Human Rights; lethal automated weapon systems; killer robots; international regu-lation; human dignity; discourse analysis; framing; human-machine nexus; artificial intelligence; policy analysis;

  Sammanfattning : Lethal automated weapon systems (LAWS) are developed and deployed by a growing number of state and non-state actors, although no international legally binding framework exists as of yet. As a first attempt to regulate LAWS the UN appointed a group of governmental experts (GGE) to create the guiding principles on the issue of LAWS AI. LÄS MER

 4. 4. Tecknets roll i visuellt narrativ : En semiotisk analys av tangosekvensen i Moulin Rouge!

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amadeus Lindberg; Samuel Österlund; [2019]
  Nyckelord :Semiotik; Visuellt Narrativ; Moulin Rouge!; Analys;

  Sammanfattning : Baz Luhrmanns kontroversialla musikal Moulin Rouge! är på grund av dess blanding mellan Hollywood och Bollywood fylld av visuell attraktion. Denna visuella attraktion i samband med termen visuellt narrativ, som fått ett ökat intresse inom filmbranschen, skapar ett intresse att undersöka hur denna film använder visuellt narrativ för att berätta en berättelse och genom detta skapa en större förståelse kring visuellt narrativ. LÄS MER

 5. 5. Tjuv, polis och bortglömda offer : En innehållsanalys av Helikopterrånet i svensk kvällspress mellan 2009 och 2010

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Rasmus Björe; Gustav Backlund; [2019]
  Nyckelord :Helicopter robbery; crime journalism; media and crime; framing theory; tabloid; Aftonbladet; Expressen; spectacular crime; police; victims; culprits;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how Sweden’s two biggest tabloids, Aftonbladet and Expressen, frame spectacular crime and specifically how they covered the Helicopter robbery that occurred in 2009. We identified three main participants in the story, the police, the culprits and the victims. LÄS MER