Sökning: "Holmberg"

Visar resultat 16 - 20 av 676 uppsatser innehållade ordet Holmberg.

 1. 16. The Use of Management Control Systems for Controlling Intraorganizational Knowledge Transfer from Change Projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sissela Ekdahl; Michelle Holmberg; [2018-07-02]
  Nyckelord :Management control systems; Knowledge transfer; Change projects;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 17. Barriärer för konsumenters adoption av självbetjäningsteknologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Saga-Lill Holmberg; Johanna Koberg; [2018]
  Nyckelord :Self-service technology; Adoption barriers; Self-service services; Self-scanning; Självbetjäningsteknologi; Adoptionsbarriärer; Självbetjäningstjänster; Självscanning;

  Sammanfattning : Självbetjäningsteknologi har en expansiv tillväxt och grundar sig i konsumenters produktion och konsumtion av tjänster utan personlig kontakt från servicepersonal. Trots användningens fördelar finns det konsumenter som tenderar att undvika självbetjäningsteknologi. LÄS MER

 3. 18. To be or not to be, a communicative leader?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melinda Holm; Emma Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The research field of middle management within elderly care in Sweden is fairly unexplored. Even more so, there is little to no research on communication or communicative leadership and its influence on middle management within elderly care. LÄS MER

 4. 19. Den döda vedens betydelse för artrikedom : Sambandet mellan volymen död ved och artrikedom i skyddade och ej skyddade skogar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Emma Holmberg; [2018]
  Nyckelord :död ved; volym; artrikedom; brukade skogar; naturreservat; vedlevande arter; nedbrytningsstadier; signalarter;

  Sammanfattning : Död ved i skogen har en viktig betydelse för den biologiska mångfalden. I Sverige är över 6000 arter knutna till död ved. När skogen utsätts för många störningar av oss människor påverkas artrikedomen relaterad till död ved. Volymen död ved har minskat och dess komposition förändrats, till följd av ett intensivt skogsbruk. LÄS MER

 5. 20. Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleHögskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lena Sundin-Erixon; Emelie Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Läroplan; naturvetenskap; naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; pedagoger; ämnesteori;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. LÄS MER