Sökning: "Holmberg"

Visar resultat 6 - 10 av 676 uppsatser innehållade ordet Holmberg.

 1. 6. Valadministrationens tjänstemän i politisk polariserade tider : En kvalitativ studie om viljan att rösta och förtroende för tjänstemän i Kalifornien i politisk polariserade tider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Bilan; Julia Wolf; [2019]
  Nyckelord :valsystem; tjänstemän; politisk tillsatta tjänstemän; valdeltagande; Kalifornien; universitetsstudenter; politik; rösta; förtroende; politisk polarisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska hur valadministreringen och tjänstemännens handlande i en tid av politisk polarisering i delstaten Kalifornien, kan tänkas inverka på universitetsstudenters förtroende för valsystemet och valprocessen, och i förlängningen incitamenten att rösta. Studien utförs i den amerikanska delstaten Kalifornien och det har genomförts kvalitativa intervjuer med universitetsstudenter från UCLA. LÄS MER

 2. 7. Jämförelse av NoSQL-databas och SQL-baserad relationsdatabas : En förklarande studie för när NoSQL kan vara att föredra framför en relationsdatabas

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jennifer Hedman; Mikael Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Firebase Realtime database; CosmosDB; Relational database; comparison;

  Sammanfattning : With the explosive development of the mobile world, web applications and Big Data, new requirements for storage capacity and speed of database systems have arisen. The traditional relational database that has long dominated the marked has received competition because of its lack in speed and scalability. LÄS MER

 3. 8. Den demokratiska fostran i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Holmberg; Yllka Halili; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt av. Främlingsfientliga åsikter i och runt om i samhället är något som går emot skolans fostransuppdrag och behöver bemötas och förebyggas i klassrummet. LÄS MER

 4. 9. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Holmberg; [2019]
  Nyckelord :platsanalys; platsbesök; skissa; skisstekniker;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter använder ofta skissen för att utforska och att förmedla idéer. Men skissandet kan även vara en del av ett analysskede, exempelvis vid ett platsbesök där en befintlig plats analyseras med dess skala, linjer, topografi med mera. LÄS MER

 5. 10. Fritidshemmet som demokratisk arena: En studie om potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande inom ett demokratiprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Karlman; Anton Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Demokrati; Deliberativ demokrati; Elevinflytande; Disciplinär makt; Pastoral makt; Panoptikon;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande undersökts inom ramarna för ett demokratiprojekt på Enetorpsskolan (fiktivt namn). Demokratiprojektet är strukturerat på så vis att eleverna ena veckan skapar demokratiförslag, i form av aktiviteter, och veckan därpå verkställs det framröstade förslaget. LÄS MER