Sökning: "Holmblad Karin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Holmblad Karin.

 1. 1. Att använda och anpassa ett kommunikationsstödjande observationsverktyg i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Natalie Hedvall; Holmblad Karin; [2021-02-08]
  Nyckelord :grundsärskola; ämnesområden träningsskola; icke-verbal kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; observationsverktyg; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how a research-based communication-supporting observation tool could be used and adapted for compulsory school for children with severe learning disabilities, focusing on interaction and communication between staff and students with mainly non-verbal communication. The research questions were intended to answer how the tool could be adapted and why, and how the participants experienced the collegial learning meetings and their communication with the students before and after them. LÄS MER

 2. 2. Taylor och Fayol i praktiken : Vilken kompetens efterfrågas vid chefsrekrytering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mattias Löttiger; Rickard Fagerudd; [2012]
  Nyckelord :Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Competence; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol; Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Kompetens; Chefsrekrytering; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Karin Holmblad Brunsson, forskare på Uppsala Universitet, har genom sin forskning tolkat Frederick W. Taylor och Henri Fayols forskning inom management med den slutsatsen att det finns ett gap mellan teori och praktik. LÄS MER