Sökning: "Home building industry"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Home building industry.

 1. 1. Visualiseringsteknikens inverkan på olika beslutsfattare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Martin Erlandsson; Fredrik Furbring; [2020]
  Nyckelord :Visualization; Presentation technique; Home building industry; Communication.; Visualisering; presentationsteknik; småhustillverkare; kommunikation.;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i hur en beslutfattare påverkas av olika visualiseringar och presentationssätt. De material som har undersökts är fyra olika husmodeller som arbetats fram och därefter togs fyra olika renderingsalternativ fram med hjälp av olika renderingsprogram. LÄS MER

 2. 2. Moment 22 vid finansiering av nyproduktion av bostadsrätter.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustaf Skrealid; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrätt; bostadsbrist; byggnadskreditiv; finansiering; nyproduktion; Moment 22; Private housing cooperatives; housing shortage; construction loan; finance; new production; catch-22; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sweden has under a long time suffered from a large housing shortage that has led to severe problems in society. The shortage has led to a very limited mobility within the housing market. This is because a person who has acquired a home unwillingly wants to move, partly because of the high transaction costs, housing prices and lack of alternatives. LÄS MER

 3. 3. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER

 4. 4. Framtidens digitaliserade studentboenden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Tenenbaum; Marcus Ganlid; [2019]
  Nyckelord :Digitized; studentboenden;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart lämnar få branscher oberörda. Digitaliseringen leder till högre effektivitet och minskade kostnader. Detta kommer gynna fastighetsägare som får en effektivare fastighetsförvaltning med minskade omkostnader som följd och hyresgäster som kan få högre livskvalité i sitt boende. LÄS MER

 5. 5. Akerselva The Right Side of The Brain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mikaela Wigström; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Oslo has until now been divided into the west and east, separated by categories of economic and social class as well as a physical barrier, the river, Akerselva. The west predominantly represents people of middle to upper class, whereas the east represents the middle to lower class people. LÄS MER