Sökning: "Home health care"

Visar resultat 1 - 5 av 910 uppsatser innehållade orden Home health care.

 1. 1. Injektioner med antipsykotika inom hemsjukvården BMSS – patientens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Claes Öhlander; Louise Lindfors Kjellberg; [2024-02-12]
  Nyckelord :Bemötande; Injektion; Psykofarmaka; Tvång; Hemsjukvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Injektionsbehandling med antispykotika ges som symtomlindrande behandling inom psykiatrin, både till de som lider av psykossjukdom eller för att minska svängningarna mellan hypo-/hypermani och depression vid bipoläritet. Patienter som är inskrivna i hemsjukvården BMSS, Boende Med Särskild Service, får ofta dessa injektioner i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans ledarskap i hemsjukvård - ett förtroendefullt samarbete : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josephine Aarni; Linda Hornström; [2024]
  Nyckelord :Home health care; district nurse; to lead; experiences; Hemsjukvård; distriktssköterska; att leda; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom de närmsta åren kommer fler personer att behöva hemsjukvård i Sverige och den blir alltmer avancerad. Detta ställer höga krav på all vårdpersonal. Distriktssköterskan som ansvarar för patientens sjukvård i hemmet delegerar mer än hälften av sjukvårdsuppgifterna till omvårdnadspersonal. LÄS MER

 4. 4. COVID-19 patienters upplevelser i isolering på sjukhus : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Wedin; Elin Wickell; [2024]
  Nyckelord :COVID-19; Experiences; Isolation; Mental illness; COVID-19; Isolering; Psykisk ohälsa; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund COVID-19 har de senaste fyra åren spridits över världen och varit förödande för samhälle, sjukvård och individ. Viruset har för många orsakat svåra symtom och det finns idag över sex miljoner COVID-19-relaterade dödsfall. LÄS MER

 5. 5. “Det finns ingen chef eller människa i världen som hinner med det som en enhetschef ska göra” : En kvalitativ studie om upplevelsen av ett hållbart arbetsliv som enhetschef inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Victoria Lantz; Mathilda Malmer; [2024]
  Nyckelord :first line manager; home health care; leadership; working environment; första linjens chef; hemvård; ledarskap; äldreomsorg; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka första linjens chefers upplevelse av att arbeta inom svensk äldreomsorg och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Att orka, kunna och vilja jobba ett helt arbetsliv med tillgång till ett starkt stöd och delaktighet är några aspekter av ett hållbart arbetsliv. LÄS MER