Sökning: "Home visit"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Home visit.

 1. 1. Volvo Abisko

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Antti Vahtola; [2020]
  Nyckelord :Symbiotic; mobility; architecture; sustainable tourism; vtol; interior design; exterior design;

  Sammanfattning : Volvo Abisko is proposing the possibility to experience the Arctic wilderness and the surrounding nature in a responsible way. The author has been hiking in the north, every time asking - what if everybody could experience this? Would it be possible to get into the wild with minimal impact on the environment? What if you wouldn’t need the expertise, the knowledge, or even the equipment to get into the pristine nature and to interact with the untouched Arctic? Volvo Abisko is representing the dream of offering this experience for a broader audience. LÄS MER

 2. 2. Indoor air quality, thermal comfort and damages assessment of four buildings in Athens

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Orfeas Stouras; [2020]
  Nyckelord :s: Indoor air quality; Thermal comfort; Building damages; Questionnaire; Inspection; Sick building syndrome; Mechanical ventilation; Air distribution system;

  Sammanfattning : Nowadays individuals spend more than 85% of their total time in indoor environments, mainly at home and work. Thereby, the quality of the indoor environment plays a substantial role in human health and wellness. LÄS MER

 3. 3. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
  Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

  Sammanfattning : Background: A breast abscess is a inflammatory condition that affects 0.1 - 0.4% women postpartum each year in Sweden. The treatment is performed with a needle puncture or drainage based on the size of the abscess determined by ultrasound. LÄS MER

 4. 4. Universella och riktade hembesök inom barnhälsovården : Sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Rydberg; Linda Öjkvist Velander; [2019]
  Nyckelord :Care relation; Child Health Care Nurse; family centred care; home visit; sense of security; BHV-sjuksköterska; familjecentrerad omvårdnad; hembesök; trygghet; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovården (BHV) genomför universella insatser till alla barn och deras föräldrar och riktade insatser till de familjer som har särskilda behov. Hembesök är en arbetsmetod som används av BHV-sjuksköterskan och kan göras av olika orsaker. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter med diabetesrelaterade fotkomplikationer i kommunal hemsjukvård : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marine Sivenius; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; foot complications; municipal home health care; support and self care; Diabetes; fotkomplikationer; hemsjukvård; stöd och egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotkomplikationer relaterat till diabetes är den vanligaste komplikationen och kan orsaka mycket lidande. Det är viktigt med stöd, råd och utbildning till personen med diabetes för att undvika fotkomplikationer. LÄS MER