Sökning: "Homeless person"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Homeless person.

 1. 1. Bistånd till andrahandshyror - ett främjande av den svarta hyresmarknaden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Sundström; [2020]
  Nyckelord :Ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; andrahandsuthyrning; andrahandskontrakt; otillåten andrahandsuthyrning; bistånd; legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : In Sweden, individuals who cannot support themselves can apply for financial aid from their municipality. The ultimate responsibility to ensure social rights lie upon the municipalities according to the law. The social services decide on financial support in individual cases and through the aid, one shall be assured of a reasonable living standard. LÄS MER

 2. 2. Hemlösa i pressen : En kritisk diskursanalys av massmedias framställningar av den hemlösa individen under en 25 års period

  Master-uppsats,

  Författare :Kristofer Nilsson; [2019]
  Nyckelord :homeless; homelessness; critical discourse analysis; mass media; social work; hemlösa; hemlöshet; kritisk diskursanalys; massmedia; socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka diskurser som framträder i massmedia om hemlösa, hur och var de framträder samt om det skett några förändringar gällande detta under de senaste 25 åren (1993–2018) och, i så fall, hur dessa förändringar sett ut. För att besvara detta syfte har 55 artiklar som publicerats i Dagens Nyheter under perioderna 1993-07-01–1993-12-31, 2005-07-01–2005-12-31 och 2018-07-01–2018-12-31 analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. Hungrig, hemlös och hållplats himlen : Barriärer och strategier för att uppnå en god palliativ omvårdnad för hemlösa

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Mathilda Ehrenkrona; [2019]
  Nyckelord :End-of-life care; homelessness; palliative care; person centered care; Hemlöshet; palliativ omvårdnad; personcentrerad vård; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hemlöshet resulterar ofta i en signifikant påverkan såväl på livskvalité som förväntad livslängd. Samtidigt är gruppens tillgång till hälso- och sjukvård inkluderat palliativ vård, begränsad. LÄS MER

 4. 4. "Bara det att kunna ta ett glas mjölk från kylen mitt i natten" Ensamstående mödrars väg ut ur missbruk och hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Camilla Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :homeless; women; substance abuse; children; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the way out of homelessness for women with children and a history of substance abuse. The study population were women who had personal experience of being homeless, a substance abuser and a mother, but had left the homelessness and substance abuse behind. LÄS MER

 5. 5. Hemlösa personers erfarenheter av vårdande och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefin Lämsä; Lisa Westman; [2016]
  Nyckelord :Homeless people; Experiences; Caring; Healthcare employees; Hemlösa personer; Erfarenheter; Vårdande; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemlöshet är ett växande problem i Sverige och idag lever cirka 34 000 personer som hemlösa. Det finns olika faktorer som bidrar till att en person lever i hemlöshet där ett sämre hälsotillstånd med fysiska hälsoproblem är vanligt förekommande. LÄS MER