Sökning: "Homeless person"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Homeless person.

 1. 1. Hungrig, hemlös och hållplats himlen : Barriärer och strategier för att uppnå en god palliativ omvårdnad för hemlösa

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Mathilda Ehrenkrona; [2019]
  Nyckelord :End-of-life care; homelessness; palliative care; person centered care; Hemlöshet; palliativ omvårdnad; personcentrerad vård; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hemlöshet resulterar ofta i en signifikant påverkan såväl på livskvalité som förväntad livslängd. Samtidigt är gruppens tillgång till hälso- och sjukvård inkluderat palliativ vård, begränsad. LÄS MER

 2. 2. "Bara det att kunna ta ett glas mjölk från kylen mitt i natten" Ensamstående mödrars väg ut ur missbruk och hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Camilla Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :homeless; women; substance abuse; children; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the way out of homelessness for women with children and a history of substance abuse. The study population were women who had personal experience of being homeless, a substance abuser and a mother, but had left the homelessness and substance abuse behind. LÄS MER

 3. 3. Hemlösa personers erfarenheter av vårdande och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefin Lämsä; Lisa Westman; [2016]
  Nyckelord :Homeless people; Experiences; Caring; Healthcare employees; Hemlösa personer; Erfarenheter; Vårdande; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemlöshet är ett växande problem i Sverige och idag lever cirka 34 000 personer som hemlösa. Det finns olika faktorer som bidrar till att en person lever i hemlöshet där ett sämre hälsotillstånd med fysiska hälsoproblem är vanligt förekommande. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens upplevelse av att vårda patienter som lever i hemlöshet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Tedelund; Ellen Sjö; [2015]
  Nyckelord :Caregivers; Caring; Experience; Homeless person; Hemlösa personer; Upplevelse; Vårdande; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet hemlöshet innefattar flera situationer. Det är svårt att veta hur många hemlösa personer som befinner sig i Sverige då hemlöshet även innefattar de som lever utan uppehållstillstånd, papperslösa och asylsökande. LÄS MER

 5. 5. Vad fattas en hemlös?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Haking; [2015]
  Nyckelord :Styrning; Governmentality; Bostadslös; Hemlös; Boendetrappan; Bostad Först; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis analyzes governing and power relations with the help of Foucauldian theories regarding the creation of subjects, “problematization” and “governmentality”. This theoretical approach is aimed at welfare programs regarding homelessness in Sweden and two models in particular: The Housing Staircase and Housing First. LÄS MER