Sökning: "Homonationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Homonationalism.

 1. 1. SD - ett parti för HBTQ-personer? En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter över tid utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sonja Jansson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; sverigedemokraterna; nationalism; homonationalism; hbtq-rättigheter; General Works;

  Sammanfattning : Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter har länge varit omtalad. De har generellt setts som homofientliga i media och av andra politiker. 2019 verkar däremot en förändring ha skett då de presenterar nya, möjligtvis mer HBTQ-vänliga, förslag. LÄS MER

 2. 2. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER

 3. 3. Den svenska queerhetens gränser - En studie av rasifierade homo- och bisexeulla personers erfarenheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Baledi Rena; [2019]
  Nyckelord :Qpoc; homonationalism; Sara Ahmed; whiteness; vithet; racialization; rasifiering;

  Sammanfattning : In this thesis I interview three Swedish-born or raised racialized gay and bisexual individuals. The purpose is to examine the interviewees' experiences of being racialized and gay/bisexual in Sweden, and how they handle their experiences on an individual level. To do so I use queer theory and Sara Ahmed's phenomenology. LÄS MER

 4. 4. Queering Space in a Place Within a Place? : Geographical Imaginations of Swedish Pride Festivals

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Julia Lagerman; [2018]
  Nyckelord :Pride; LGBTQ; Queer Geography; Homonationalism; City Branding;

  Sammanfattning : I have used Massey’s (1995) concept of Geographical Imaginations together with Ahmed’s (2006) Queer Phenomenology to research the different meanings attached to Pride festivals in Stockholm and Gothenburg. In this thesis, Pride is defined as a contested place, which is held in places. LÄS MER

 5. 5. Heteronormativitet och homonationalism : En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas hbtq-politik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Ulrika Westerlund; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; diskursanalys; hbt; hbtq; nation; folk; familj; folkhem; heteronormativitet; homonationalism;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en kritisk diskursanalys ur ett hbtq-perspektiv av Sverigedemokraternas styrdokument, den partianknutna tidningen SD-Kuriren och några andra relevanta texter. Materialet har delats in i tre tidsperioder, 1989-1995, 1996-2002 och 2003-2015 och frågorna som ställs till materialet handlar om vilka problem, orsaker till problem och lösningar på problem som går att identifiera som centrala i de studerade texterna. LÄS MER