Sökning: "Homonationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Homonationalism.

 1. 1. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER

 2. 2. Queering Space in a Place Within a Place? : Geographical Imaginations of Swedish Pride Festivals

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Julia Lagerman; [2018]
  Nyckelord :Pride; LGBTQ; Queer Geography; Homonationalism; City Branding;

  Sammanfattning : I have used Massey’s (1995) concept of Geographical Imaginations together with Ahmed’s (2006) Queer Phenomenology to research the different meanings attached to Pride festivals in Stockholm and Gothenburg. In this thesis, Pride is defined as a contested place, which is held in places. LÄS MER

 3. 3. Heteronormativitet och homonationalism : En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas hbtq-politik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Ulrika Westerlund; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; diskursanalys; hbt; hbtq; nation; folk; familj; folkhem; heteronormativitet; homonationalism;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en kritisk diskursanalys ur ett hbtq-perspektiv av Sverigedemokraternas styrdokument, den partianknutna tidningen SD-Kuriren och några andra relevanta texter. Materialet har delats in i tre tidsperioder, 1989-1995, 1996-2002 och 2003-2015 och frågorna som ställs till materialet handlar om vilka problem, orsaker till problem och lösningar på problem som går att identifiera som centrala i de studerade texterna. LÄS MER

 4. 4. Live and Let Love : En kritisk studie av svensk homonationalism i en politisk manifestation i samband med de olympiska spelen i Sotji 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tova Andersson; [2016]
  Nyckelord :Homonationalism; tolerance; national self-image; national symbols; rainbow flag; LGBT; Homonationalism; tolerans; nationell självbild; nationella symboler; regnbågsflagga; hbtq;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the construction of the swedish national self-image can be interpreted in relation to the protests against the russian anti-gay laws, leading up to the olympic games in Sotji 2014. I form a basis for my analysis in Jasbir K. LÄS MER

 5. 5. “House and Techno Broke Them Barriers Down”: Exploring Exclusion through Diversity in Berlin’s Electronic Dance Music Nightclubs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema GenusFilosofiska fakulteten

  Författare :Naomi Alice Rodgers; [2015]
  Nyckelord :Electronic dance music; EDMC; nightlife; diversity; post-colonial theory; homonationalism; intersectionality; race; sexuality; gender; identity; discourse; multiculturalism; Berlin; Germany;

  Sammanfattning : Berlin is heralded worldwide as being a city that is open, innovative and diverse: a true multicultural metropolis. Music plays a central role in the city’s claim to this title. LÄS MER