Sökning: "Homonormativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Homonormativitet.

 1. 1. Representation genom en reaktionär verklighet : En kritisk diskursanalys av RuPaul´s Drag Race & representationen av HBTQIA+-personer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Christian Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; Homonormativity; stereotypes; reality TV; intersectionality; intertextuality; representation; queer; masculinity; masculinity; subject positions; Visuell kommunikation; Homonormativitet; stereotyper; reality-tv; intersektionalitet; intertextualitet; representation; queer; maskulinitet; manlighet; subjektspositioner;

  Sammanfattning : Syftet med min deduktiva och kvalitativa studie är att skapa förståelse för visuell representation av HBTQIA+ personer i ett kommersiellt tv-program. Hur historiska subjektspositioner kan tänkas vidhålla gamla normer inom en subkultur. Genom en kritisk diskursanalys kommer jag att titta på både det som visas och det som saknar i bilden. LÄS MER

 2. 2. "...it can even make you live longer" : En narrativ analys av vilket sätt femininitet, bisexualitet och flersamhet representeras i filmen Puccini for Beginners

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sofie Borgenklint; [2017]
  Nyckelord :Bisexuality; femininity; non-monogamies; homonormativity; narrative analysis; Puccini for Beginners; queer time; straight time.; Bisexualitet; femininitet; flersamhet; homonormativitet; narrativ analys; Puccini for Beginners; queer tid; straight tid.;

  Sammanfattning : With this essay, I’m reviewing with a narrative analysis, describing in what way the standards of feminism, bisexuality and non-monogomy is being represented in the movie Puccini for beginners. I’m reviewing this in support of a queer and straight time. LÄS MER

 3. 3. Heteronormativitet och homonationalism : En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas hbtq-politik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Ulrika Westerlund; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; diskursanalys; hbt; hbtq; nation; folk; familj; folkhem; heteronormativitet; homonationalism;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en kritisk diskursanalys ur ett hbtq-perspektiv av Sverigedemokraternas styrdokument, den partianknutna tidningen SD-Kuriren och några andra relevanta texter. Materialet har delats in i tre tidsperioder, 1989-1995, 1996-2002 och 2003-2015 och frågorna som ställs till materialet handlar om vilka problem, orsaker till problem och lösningar på problem som går att identifiera som centrala i de studerade texterna. LÄS MER

 4. 4. Existerar ett heteronormativt förtryck i dagens turism? : Intersektionalitetsteorier genom svenska homosexuella turisters resor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anne Arvidsson; Tobias Wester; [2016]
  Nyckelord :Tourism; homosexuality; heteronormativity; experiences; intersectionality; Turism; homosexualitet; heteronormativitet; upplevelser; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Att vara homosexuell och att resa kan ge upphov till många problem trots uppfattningen att en homonormativitet håller på att utvecklas i dagens samhällen. Inom ramen för denna uppsats undersöks homosexuella svenskars upplevelser och behov som turister. LÄS MER

 5. 5. Den Homosexuelle som den Andre : En studie av konstruerande av samkönat begär och homosexualitet i tre kulturella verk.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl-Emil Åkerö; [2015]
  Nyckelord :Samkönat; begär; homosexualitet; homonormativitet; heteronorm; Folkhammar; Lemhagen; Magnusson; Duggan; Butler; Puar; Homonationalism; maskulinitet; performativitet; orientering; intersektionalitet.;

  Sammanfattning : In my thesis I research about the construction of homosexuality in three cultural works from 2008 to 2011. The research centres around the difference between same sex desire in practice and homosexuality as an identity. LÄS MER