Sökning: "Homonormativity"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Homonormativity.

 1. 1. Representation genom en reaktionär verklighet : En kritisk diskursanalys av RuPaul´s Drag Race & representationen av HBTQIA+-personer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Christian Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; Homonormativity; stereotypes; reality TV; intersectionality; intertextuality; representation; queer; masculinity; masculinity; subject positions; Visuell kommunikation; Homonormativitet; stereotyper; reality-tv; intersektionalitet; intertextualitet; representation; queer; maskulinitet; manlighet; subjektspositioner;

  Sammanfattning : Syftet med min deduktiva och kvalitativa studie är att skapa förståelse för visuell representation av HBTQIA+ personer i ett kommersiellt tv-program. Hur historiska subjektspositioner kan tänkas vidhålla gamla normer inom en subkultur. Genom en kritisk diskursanalys kommer jag att titta på både det som visas och det som saknar i bilden. LÄS MER

 2. 2. Lost to Bias : Gender fluidity, queer themes, and challenges to heteronormativity in the work of Edward D. Wood, Jr.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jason Meredith; [2020]
  Nyckelord :Edward D. Wood; Jr.; camp; crossdressing; queer; transvestism; gender; performativity; exploitation cinema; queer cinema; parody.;

  Sammanfattning : The premise of this study is to investigate homonormative concepts in the works of Edward D. Wood, Jr. Following a contextualisation of the time period he was active in, the thesis interacts with camp as a concealed queer discourse and a political voice. LÄS MER

 3. 3. (Re)Articulating Sexual Citizenship: Between Queering the Urban Space and Subjugating the Queer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Onur Kiliç; [2018]
  Nyckelord :politics of space; globalisation; sexuality; sexual citizenship; discourse theory; consumerism; homonormativity; post-industrial city; entrepreneurial city; creative class; post-structuralism; neoliberalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : In today’s post-industrial cities, how urban citizenship is defined and performed have been ambiguously positioned in their relationship with the urban societal space. While the cities become more commodified and privatized with the inter-urban competition, the concept of citizenship is put into a tentative position between being participatory political subjects and passive consumers. LÄS MER

 4. 4. We are here, but are we queer? : A bricolage of the experiences of LGBTQ refugees in Linköping, Sweden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Sacha Bogaers; [2018]
  Nyckelord :Queer asylum; LGBTQ migrants; LGBTQ asylum seekers and refugees; queer migration; collage; bricolage; intersectionality; identity;

  Sammanfattning : In recent years, the field of queer asylum studies has slowly been expanding in different contexts across the world, with numerous methodologies and various topics of focus. In Sweden, the academic work in this area has mainly focused on legal perspectives. LÄS MER

 5. 5. "...it can even make you live longer" : En narrativ analys av vilket sätt femininitet, bisexualitet och flersamhet representeras i filmen Puccini for Beginners

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sofie Borgenklint; [2017]
  Nyckelord :Bisexuality; femininity; non-monogamies; homonormativity; narrative analysis; Puccini for Beginners; queer time; straight time.; Bisexualitet; femininitet; flersamhet; homonormativitet; narrativ analys; Puccini for Beginners; queer tid; straight tid.;

  Sammanfattning : With this essay, I’m reviewing with a narrative analysis, describing in what way the standards of feminism, bisexuality and non-monogomy is being represented in the movie Puccini for beginners. I’m reviewing this in support of a queer and straight time. LÄS MER