Sökning: "Homopress"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Homopress.

  1. 1. Bögarnas kamp! : En studie om manlig homosexualitet och identitetspolitik i svensk homopress 1971–1986

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Jesper Johansson; [2019]
    Nyckelord :Gay men; Homosexuality; Gay Press; Gay magazine; Bögar; Homosexualitet; Homopress; Sexualitetshistoria; Revolt; ;

    Sammanfattning : Gay Power! A Study of Male Homosexuality and Identity Politics in the Swedish GayPress 1971–1986 In this essay, the author examines the sexual policy ideas behind the Swedish gaymagazine Revolt in order to describe one aspect of the history of ideas about male homosexuality in Sweden. In particular, the study emphasize the social and cultural creation of meaning, as well as constructions of a homosexual male subject. LÄS MER