Sökning: "Homosociality"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Homosociality.

 1. 1. “Vad trevligt att få träffa VD:n!”- Ja, men det är hon här bredvid mig.“ -En kvalitativ studie om kvinnors upplevda karriärhinder inom banksektorn”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Hornbek; Mikaela Lindmark; [2021]
  Nyckelord :Career barriers; banking sector; female bank managers; gender; gender structures; experiences; Karriärhinder; banksektorn; kvinnliga bankchefer; genus; könsstrukturer; upplevelser;

  Sammanfattning : Women's participation in the labor market has increased significantly since the 1970s, but thediscussion about their absence from several top positions has long been relevant. The financialsector performs second-worst from a gender equality perspective. LÄS MER

 2. 2. Investment Banks in Sweden : Careers in a gendered organization culture

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Marit Annink; [2021]
  Nyckelord :Gendered Organization; Diversity and Inclusion; Gender Equality; Homosociality; Investment Banking; Könsmärkta Organisationer; Jämställdhet och Mångfald; Homosocialitet; Investment Banker;

  Sammanfattning : Gender equality is a much-debated topic today with e.g., EU putting pressure on the labour market through Sustainable Financial Disclosure Regulations (SFDR) and the UN through their Sustainable Development Goals (SDG). LÄS MER

 3. 3. “Jag har känt mig nedstämd under en längre period, på grund av att jaginte har känt mig som en riktig man” -En kvalitativ studie om maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hörnsten; Alexandra Lindskoog; [2021]
  Nyckelord :Masculinity norms; masculinity; hegemonic masculinity; mental health; young men; Maskulinitetsnormer; maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; psykisk hälsa; unga män;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how young men experience the norms of masculinity in societywith a special focus on mental illness. Previous research in the field clarifies that there aremasculinity norms in society that men are expected to relate to. LÄS MER

 4. 4. Bevakningsbranschen, en bransch för alla? -En kvalitativ studie om väktare och ordningsvakters upplevelser och förståelse av kön i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Axelsson; Malin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Masculinity; security guard; gender; male-domination; homosociality; gender differences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the importance of gender in the security guard occupation and also to investigate what gender-marked notions about the security industry that exist among the respondents. Furthermore, the purpose is to investigate the respondents' experience of the impact that gender has on the working group. LÄS MER

 5. 5. Sveriges mäktigaste kvinnor är fortfarande underordnade män : En kvalitativ studie om hur kvinnor i Sveriges riksdag upplever maktförhållanden inom politiken i relation till det globala delmålet 5.5

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Ellen Ericsson; Joanna Jarlén; [2020]
  Nyckelord :Equality; Politics; Power; Gender; Gendered; Gender system; Glass Ceiling; The Inequality System; The Sustainable Development Goals; Intersectionality; Homosociality; Jämställdhet; Politik; Makt; Könsmaktsordning; Genus; Könad; Genussystem; Glastak; Ojämlikhetssystem; Intersektionalitet; Homosocialitet; Globala Målen;

  Sammanfattning : Jämställdhet är någonting som diskuteras flitigt i politiska debatter. Det blir bättre och bättre världen över men kvinnor ses fortfarande inte ha lika mycket inflytande över beslutsfattande processer som män. Maktpositionerna domineras än idag av män och Sverige är ett av de länder som ännu inte har haft en kvinnlig statsminister. LÄS MER