Sökning: "Hooper-Greenhill"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Hooper-Greenhill.

 1. 1. "Vi är inte skolan" : En studie av pedagogiska ambitioner och perspektiv i den digitala undervisningsresursen Sveriges historia .

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Ellen Nilsson Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Museology; museums; pedagogy; education; museum pedagogy; sociocultural theory; learning resources; digitalisation; Museologi; museer; pedagogik; utbildning; museipedagogik; sociokulturell teori; undervisningsresurser; digitalisering; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Museums have long had an important role as institutions for learning and education. In recent years, the pedagogical role of museums has become more important. Museums can offer a different kind of learning compared to the formal education system, and museums can be important resources for schools. LÄS MER

 2. 2. Konstmuseet som vardagsrum för alla, eller salong för de redan invigda? En komparativ studie mellan Göteborgs Konstmuseum och Whitney Museum of American Art i New York

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Isabella Asp Onsjö; [2017-10-24]
  Nyckelord :Museum; konstelit; museologi; John Cotton Dana; Pierre Bourdieu; Eilean Hooper Greenhill; besökare; Göteborgs Konstmuseum; Whitney Museum of American Art; konstvetenskap; handikappanpassa; museipedagogik; strukturer; klass; synskadade; specialvisningar;

  Sammanfattning : ”The museum as a open living room for all, or as a closed institution for the already invited – A comparative studie between Gothenburg Museum of Art and Whitney Museum of American Art”This project is a comparative study between Gothenburg Museum of Art and Whitney Museum of American Art. In the frames of art history, but in close relation to museology and sociology. LÄS MER

 3. 3. Konstpedagogernas nya identitet : en analys av Kultur Skånes nya uppdrag för kulturpedagogik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för kulturadministration

  Författare :Eleonore Ranstam; [2010]
  Nyckelord :Cultural politics; Kultur Skåne; Hooper-Greenhill; Cultural pedagogy; Museum; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The cultural board of region Skåne decided fall of 2008 to reorganize the fundings of the cultural pedagogy. What the reorganization implicates is that the everyday practice of the pedagogues will not be paid for by the region, and instead the pedagogues will focus on capacity building and competence maintaining towards all of those who work pedagogically with children. LÄS MER

 4. 4. Skola och Museum -Samarbete för att nå historiemedvetande, School and Museum

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Borvin; Ebba Mikkelsen; [2010]
  Nyckelord :historiemedvetande; museum; museipedagogik; samarbete; skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att vi vill undersöka hur samarbetet mellan skola och museum fungerar. Som blivande lärare vill vi få mer kunskap om hur vi använder oss av museet som arena i vår undervisning på ett bra sätt. LÄS MER

 5. 5. Från översättning till undersökning : om att överbrygga klyftan mellan innehåll och form i utställningsprocessen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Tandi Agrell; [2009]
  Nyckelord :utställning; museologi; designprocess; metaforer; metaforisk förståelse; estetik; nyrealism; fenomenologi; kultursemiotik; hermeneutik; praktisk kunskap; museer;

  Sammanfattning : The making of a cultural historical exhibition usually involves the collaboration of two categories of professionals: the curator, in charge of the exhibition content, and the designer. From these positions, representing content and form, the team is in charge of cooperating towards a shared goal – the exhibition – which is the spatial expression of ideas. LÄS MER