Sökning: "Horisontell styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Horisontell styrning.

 1. 1. Sakfrågor, begrepp och beslut på formuleringsarenan : – En kvalitativ intervjustudie med aktörer som medverkade vid utformning av kursplanen i Hem- och konsumentkunskap 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Jan Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; HKK; Lgr11; formuleringsarenan; strukturreform;

  Sammanfattning : Bakgrund Den nu gällande kursplanen för Hem- och konsumentkunskap enligt Lgr11 ersatte 2011 den tidigare kursplanen enligt Lpo94, vilket innebar stora förändringar. Kännedom om de sakfrågor och begrepp och beslut som var centrala vid tillkomsten av kursplanen kan bidra till en bättre förståelse för dess utformning och innehåll. LÄS MER

 2. 2. Horisontella stuprör : En utvärdering av hur Upplands Väsby kommun arbetar med frågor inom tvärsektoriella politikområden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sonia Ruyter; [2021]
  Nyckelord :tvärsektoriella politikområden horisontell samordning informell integrering formell policy- och processintegrering kommunal förvaltning;

  Sammanfattning : Forskningen inom offentlig förvaltning har börjat uppmärksamma nya samarbetsformer för styrning – horisontella partnerskap ersätter den traditionella modellen (Rogers & Weber, 2010). Komplexa samhällsfrågor får ta större del av ljuset på den politiska arenan vilket återspeglas i de politiska mål som diskuteras även på kommunal nivå. LÄS MER

 3. 3. Hjälpsamhet och transparens – Styrning av de självstyrande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anthon Joelsson; Oscar Månsson; Aldo Schadewitz; Niklas Wallström; [2020]
  Nyckelord :Självstyrande; horisontell styrning; diskret styrning; hjälpsamhet; transparens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att nyansera och bidra till en djupare förståelse kring vilka former horisontell styrning kan ta, genom att analysera medarbetares upplevelser av den. Metod: För att adressera syftet har en kvalitativ intervjustudie gjorts med anställda på ett självstyrande företag. LÄS MER

 4. 4. Transverse dynamics and system overview for the LEBT section of the ESS linac

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Sofia Louisy; [2018]
  Nyckelord :LEBT; low energy beam transport; ess; european spallation source; modelling; lebt application; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Low Energy Beam Transport, LEBT, is the _rst part of the European Spallation Source accelerator, the ESS linac, that is currently under construction in Lund. The LEBT section, that will be installed and commissioned in early 2018, has the purpose of focusing and steering the low-energy proton beam that enters directly from the ion source. LÄS MER

 5. 5. Vertikal styrning i en horisontell värld: Hur vertikal styrning påverkar processer i ett horisontellt perspektiv i en sjukvårdskontext.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Martin Green; Daniel Göransson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER