Sökning: "Horizontal curve"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Horizontal curve.

 1. 1. Numerisk modellering av deformationer och portryck i en experimentdamm : Jämförelse mellan in-situmätningar och FE-simuleringar i PLAXIS 2D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adam Sjödin; [2021]
  Nyckelord :Fully-coupled flow deformation; Embankment dam; Hardening Soil; Unsaturated conditions; Optimisation; PLAXIS; SoilTest; Triaxial test; van Genuchten; Soil-water characteristic curve; Soil-water retention curve; Saturation; Flödes-deformationsanalys; Fyllningsdamm; Hardening Soil; Omättade förhållanden; Optimering; PLAXIS; SoilTest; Triaxialförsök; van Genuchten; Vattenbindningskurva; Vattenmättnad;

  Sammanfattning : Under hösten 2019 har Vattenfall Research & Development byggt en experimentell jordfyllningsdamm i Älvkarleby med dimensionerna 20x15x4 meter. Delar av experimentdammen är konventionellt konstruerade och har installerats med geoteknisk utrustning som utgörs av bland annat inklinometrar och portrycksgivare. LÄS MER

 2. 2. Volatility Curves of Incomplete Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kateryna Chechelnytska; [2020-06-23]
  Nyckelord :Implied volatility; Incomplete markets; Trinomial option pricing model; Black-Scholes option pricing model; Risk-neutral probability;

  Sammanfattning : The graph of the implied volatility of call options as a function of the strike priceis called volatility curve. If the options market were perfectly described by theBlack-Scholes model, the implied volatility would be independent of the strike priceand thus the volatility curve would be a at horizontal line. LÄS MER

 3. 3. Optimization of geometric road design for autonomous vehicle

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Prabin Aryal; [2020]
  Nyckelord :Autonomous vehicle; Optimization; Geometric design; Highway; Road; AutoCAD Civil 3D; Sustainability; Self-driving car; Vehicle with a human driver; Radius; Horizontal curve; Vertical Curve; Earthwork;

  Sammanfattning : These days most of the research related to autonomous vehicle technology focuses on vehicle technology itself and lesser on road infrastructure, including geometric design. This research project aims to lower the deficiency of research works required to make the optimized geometric road design for autonomous vehicle sustainable. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av vägar med mycket låg standard med fokus på framkomlighet i arbetstunnlar : En vidareutveckling av VGU

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Karin Norberg; Sabrin Fedwa Chimar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The problem with low-standard tunnels is that there are insufficient guidelines to follow when designing roads. Limited spaces with steep slopes and tight curves are mainly where the problems arise. The problem is also found in e.g. LÄS MER

 5. 5. Olyckslaster för loftgångspelare enligt EKS 11 och Eurokod

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Petter Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :Brand; Påkörning; Olyckslast; Arbetsgång;

  Sammanfattning : Bakgrunden till arbetet är att EKS 11 och Eurokod ger möjlighet till egen tolkning vid dimensionering av olyckslaster. Dimensioneringen varierar därmed med den aktuella konstruktörens tolkning. Detta kan medföra en överdimensionering som är ekonomiskt och miljömässigt onödig. LÄS MER