Sökning: "Hormonstörande ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Hormonstörande ämnen.

 1. 1. Modelling Competitive Sorption of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) to Soil and Sorbents

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Linnea Georgii; [2021]
  Nyckelord :PFAS; modelling; competitive sorption; adsorption; isotherms; PFAS; modellering; konkurrenseffekter; adsorption; isotermer;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) have become contaminants of increasing concern to society due to the contamination of drinking water and the ecosystem. A better understanding of the sorption and transport of PFASs in soil systems is urgently needed, however there have been few studies dedicated to investigating competitive sorption among PFASs, and there is no available model to model such effects. LÄS MER

 2. 2. Jakten på det klimatsmarta fixet : En fallstudie om hur arbetssätt och materialval vid kakling av badrum kan minska negativ miljöpåverkan på ett byggföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Karolina Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :leveling compound; screed; tile adhesives; hazardous substances; carbon dioxide; environment; climate; construction; bathroom; concrete; tiling; avjämningsmassa; flytspackel; fästmassa; kakelfix; farliga ämnen; koldioxid; miljö; klimat; bygg; badrum; betong; kakling;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts isamarbete med byggföretaget K360 i Uppsala. De arbetar medkakling av badrum i renovering och nybyggnation. LÄS MER

 3. 3. Migration av östrogenlika ämnen från förpackningsmaterial till livsmedel

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Marie Tähtinen; [2019]
  Nyckelord :Polypropen; plastmaterial; migration; bioanalys; in vitro; östrogenreceptor ER ;

  Sammanfattning : Förpackningsmaterial av plast är idag vida använt inom livsmedelsindustrin för att skydda livsmedel under transport, förvaring och tillagning. Vid tillverkning av plast används ett flertal olika additiv som visat sig kunna migrera till livsmedel och verka hormonstörande. LÄS MER

 4. 4. Den hanliga utterns reproduktion i Sverige (Lutra lutra)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jannike Ring; [2019]
  Nyckelord :europeisk utter; Lutra lutra; reproduktion; hanlig; säsong;

  Sammanfattning : Den Europeiska utterns (Lutra lutra) reproduktion, i synnerhet den hanliga, har trots sin historia av troligtvis miljögiftsorsakade reproduktionsstörningar inte blivit grundligt studerad. I norra Sverige har en säsongsvarierad reproduktion men med en fysiologisk möjlighet att reproducera sig året runt som ytterligare riskreduktion observerats hos honorna. LÄS MER

 5. 5. Tillverkning av polymerer från skogsindustriellt bioslam : Temperaturens inverkan på PHA-ackumulering i skogsindustriellt bioslam från Gruvöns bruk i Värmland, Sverige.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknikKarlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Philip Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plast i naturliga miljöer är ett stort problem i dagens läge då materialet oftast inte är 100 %biologiskt nedbrytbart. Plasten bryts ner till bitar i mikrostorlek, dvs. under 5 mm. Mikroplasten ackumuleras i landmassor likväl som i vattendrag och hav. LÄS MER