Sökning: "Horn"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet Horn.

 1. 1. Manager Motivation and Organizational Change A case study of how manager motivation is fostered in a company and impacted by an organizational change effort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Walldén; Fredrik Horn; [2021-02-24]
  Nyckelord :Motivation; Manager Motivation; Organizational Change Process; Self- Determination Theory; Expectancy Theory; Motivational Psychology.;

  Sammanfattning : Organizations are a fundamental part of today's society, playing an important part in people'severyday lives as well as in economic development. The key to running a successfulorganization in today’s complex business environment is to constantly develop andcontinuously motivate one’s workforce. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2021]
  Nyckelord :fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Sammanfattning : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. LÄS MER

 3. 3. The Upsurge of Ethno-nationalism and Ethiopia's Fragile Democracy

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Tsegaye Bulgan; [2021]
  Nyckelord :Ethiopia; ethno-nationalism; democracy; ethnicity; democratization;

  Sammanfattning : By exploring the upsurge of the new wave of ethno-nationalism and its effect on institutions of democracy in Ethiopia, this study attempts to contribute to the study of fragile democracy in highly divided states. Methodologically, it is qualitative research where key informant interviews and literature review were employed to collect the needed data. LÄS MER

 4. 4. Vad är teknik och varför behövs det? : Niondeklassares uppfattningar om teknik och dess relevans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emilia Nedelea; Khoan Horn; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; kunskapsemfas; teknikintresse; teknik i skolan; uppfattning om teknik;

  Sammanfattning : Teknik är idag ett brett begrepp som innefattar många områden och antalet teknikområden ökar varje dag i takt med teknikens utveckling. Samtidigt pekar forskningen på ett lågt intresse för teknik i skolan bland elever. Forskningsresultaten är oroande, då tekniken och teknisk kompetens är vital för det moderna samhället. LÄS MER

 5. 5. Antibiotic resistance in Streptococcus agalactiae isolates from dairy camels in Kenya

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Lejon Flodin; [2021]
  Nyckelord :GBS; Camelus dromedarius; tetracycline resistance; mastitis; milk; pastoralist;

  Sammanfattning : Camels (Camelus dromedarius) are the most valuable livestock species in the arid and semi-arid lands in the Horn of Africa where the majority of the human population adopts a pastoralist lifestyle with extensive animal husbandry. Camels provide an important food source, milk, which is considered to be the most important commodity, and a source of income for the pastoralists. LÄS MER